Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Med känsla för de små detaljerna

Porträtt av Ninni Carlsund Levin.
Ninni Carlsund Levin har försökt behålla undervisningen så normal som möjligt under pandemin. (Foto: Marc Femenia)
Publicerad 2022-04-29

Ninni Carlsund Levin, lektor i numerisk analys, brinner för studenters aha-ögonblick. När det de tragglat med plötsligt blir glasklart. Hon vet också att det sker på olika sätt, för alla lär sig annorlunda. Så under pandemin har hon arbetat för mångfald i den digitala undervisningen och examinationen. Därför får Ninni Carlsund Levin KTH:s pedagogiska pris 2021.

– Jag är överraskad och glad. Det känns kul att bli uppskattad för mitt arbete, säger hon.

För att ge bästa möjliga förutsättningar att lyckas att lyckas menar Ninni Carlsund Levin  att man bör erbjuda olika sätt för dem att lära sig och visa sina kunskaper. Vissa är bättre på att prata, andra på att skriva eller demonstrera och förevisa något. Därför är hon mån om att ha varierande moment i sina kurser, något hon stått fast vid även under distansundervisningen.

– I det avseendet har jag försökt behålla undervisningen så normal som möjligt – med föreläsningar, övningar, laborationer och redovisningar. Men det ligger mycket nytänkande arbete bakom och många förberedande timmar för att få ihop lämplig utrustning, säger hon. 

Hon har försökt göra sina kurser så levande som möjligt för att engagera studenterna, bland annat genom att använda ”breakout rooms” och ”polls”, där hon kan ställa frågor digitalt. Det senare har studenterna tyckt mest om.

– Det är ett tydligt sätt att se om de hänger med i undervisningen, och för mig att veta hur den tas emot. De här två åren har handlat om att prova mycket nytt, en del har fungerat bättre än annat. Det som varit bra behåller vi i fortsättningen.

Lättare med personlig kontakt

Ninni Carlsund Levin hymlar inte med att hon har svårt för övervakade Zoom-tentor, som hon menar skapar extra nervositet hos studenterna.

– Reglerna säger att studenten ska vara i ett tyst rum helt själv vid tentatillfället. Så kommer plötsligt ens treåriga syskon in i rummet. Eller så tar batteritiden på datorn slut. Studenten blir förskräckt och orolig för att bli underkänd. Jag har försökt minska oron genom att ringa upp vid sådana händelser, för att reda ut vad som skett.

Den personliga kontakten är ett återkommande inslag i hennes undervisning, och har varit lättare att upprätthålla under pandemin med Zoom-samtal. Likaså under hjälptillfällen där det varit smidigt att hoppa mellan Zoom-grupper.  

Idag ger hon fysiska föreläsningar med möjligheten att delta via Zoom. Delas studenterna in i grupper finns dessutom alltid en övningsgrupp via Zoom.

– Men att delta på distans är andra klassens deltagande, som jag bara rekommenderar om man är sjuk eller inte kan delta på plats av annan anledning. Det ger mer att vara med fysiskt, även om det är svårt att sätta fingret på exakt vad.

Pedagogisk utvecklare

För ett par år sedan var Ninni Carlsund Levin pedagogisk utvecklare på Skolan för teknikvetenskap. Idag deltar hon i möten med pedagogiska utvecklare från de andra KTH-skolorna på sin fritid. Hon har många tankar om förbättringar, bland annat vad gäller de nyrenoverade föreläsningssalarna.

– Jag har svårt för hur man möblerat om i vissa rum, så att svarta tavlan är på långsidan. Syftet är att studenterna ska hamna närmare tavlan, men det betyder att de som sitter längst ut måste vrida på huvudena mot tavlan en hel föreläsning, det är inte ergonomiskt.

I prismotiveringen står att hon utövar ett kritiskt förhållningssätt och alltid har den pedagogiska utvecklingen för ögonen. Det är tydligt att Ninni Carlsund Levin är engagerad i detaljer som andra förbiser.

Text: Nicky Rosenberg

Prismotiveringen

Ninni Carlsund Levin har under hela pandemin visat ett stort engagemang för utveckling av digitala metoder i kurserna och har oförtröttligt arbetat med att utveckla utbildningsmiljön och med studenternas lärande i fokus. Hon är en föregångare när det gäller mångfald inom examination. Ninni Carlsund Levin har använt centrala resurser med ett kritiskt förhållningssätt och alltid med den pedagogiska utvecklingen för ögonen. Detta sammantaget gör Ninni Carlsund Levin central för att uppnå KTH:s vision om att fysisk och digital utbildning ska ha samma höga kvalité. Ninni Carlsund Levin är en välförtjänt mottagare av KTH:s pedagogiska pris.

Mark Smith, professor vid avdelningen för Elektronik och inbyggda system, tilldelas också KTH:s pedagogiska pris 2021 för sitt arbete med Kista Mentorspace.

KTH:s pedagogiska pris

KTH:s pedagogiska pris delas ut till lärare inom KTH, för framstående insatser inom grund-, avancerad och forskarnivå. Priset om 20 000 kronor delas årligen ut till en eller två personer att användas till resor för förkovran inom ämnet.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-04-29