Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny dekanus för KTH

Porträtt på Sofia Ritzén.
Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling, är ny dekanus för KTH till och med juni 2023. Foto: Susanne Kronholm.
Publicerad 2022-06-22

Rektor har utsett Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling, till ny dekanus. Samtidigt har rektor utsett Anna Finne Wistrand, professor i polymerteknologi, till prodekanus. Uppdragen gäller till och med juni 2023.

Sofia Ritzén, tidigare prodekanus, ersätter Anders Forsgren, som begärt att få lämna sitt uppdrag som dekanus i förtid.

Porträtt på Anna Finne Wistrand.
Anna Finne Wistrand, professor i polymerteknologi, är ny prodekanus för KTH till och med juni 2023. Foto: KTH.

Vanligtvis utses dekanus och prodekanus efter val inom universitetet. Nu har fakultetsrådets valberedning föreslagit att val inte bör genomföras eftersom ett nytt val till fakultetsrådet ska anordnas redan under vårterminen 2023.

Rektor beslutar i enlighet med valberedningens förslag att Sofia Ritzén och Anna Finne Wistrand förordnas som dekanus respektive prodekanus till och med juni 2023.

Samtidigt har Fakultetsrådet beslutat att Bo Cederwall, professor i fysik blir lärarledamot i fakultetsrådet och fyller den vakanta platsen i rådet.

Ett väl fungerande team

Sofia Ritzén konstaterar att Fakultetsrådet har utvecklats till ett väl fungerande team och att rådet har påbörjat ett flertal aktiviteter som det vill fullfölja under sin mandatperiod.

– Därför kändes det naturligt och också hedrande att det fanns ett förtroende för mig att ta rollen som dekanus och jag känner att jag har ett gott stöd bland kollegorna runt om på KTH också, säger hon.

En sak hon vill fokusera på under den här perioden är att vidareutveckla KTH:s kvalitetssystem så att det blir värdeskapande för dem som berörs av det, det vill säga studenter, lärare och forskare, samt ledningen. I detta ingår också hur KTH rekryterar och befordrar medarbetare.

– Jag hoppas få ett fortsatt stort engagemang när det gäller att delta i det gemensamma arbete vi gör för att utveckla KTH, det som är kittet mellan våra individuella forskningsprojekt och utbildningsinsatser, säger Sofia Ritzén.

Christer Gummeson / Håkan Soold

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-06-22