Till innehåll på sidan

På väg mot återgång till campus i höst

KTH:s campus med hus och människor.
Att arbeta på plats på campus igen kan blir verklighet till hösten.
Publicerad 2021-04-26

Att alla ska känna sig välkomna tillbaka och arbeta på campus igen efter semestrarna. Det är rektor Sigbritt Karlssons vision inför hösten.
– Det är viktigt för KTH:s utveckling och för arbetsmiljön att vi arbetar på plats igen. Mötet mellan människor är tämligen oslagbart. Men vi ska också förvalta och dra nytta av de lärdomar vi gjort under pandemin, säger Sigbritt Karlsson.

Med reservation för hur smittläget ser ut i början av hösten och för vad Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger så är grundtanken att alla ska vara på tillbaka på sina respektive arbetsplatser igen i höst.

– Samtidigt har vi lärt oss att vara mer flexibla och det ska vi ta tillvara. Det finns fler än ett sätt att göra saker på.

Fler hybridmöten som kan spara tid och kanske minska stress är ett sätt.

– Distansarbete är något som fortfarande kommer vara möjligt om arbetet så tillåter och ska avtalas, men det får man som enskild anställd komma överens med sin närmaste chef om, säger Sigbritt Karlsson.

Ökad variation

När det gäller utbildningen på KTH ser Sigbritt Karlsson framför sig att studenterna kommer kunna erbjudas en bredare repertoar där exempelvis storsalsföreläsningar och salstentamina varvas med andra modeller i högre grad än före omställningen av utbildningen i mars 2020.

– Fysiska möten på campus mellan lärare och studenter och studenter emellan kommer alltid ha ett avgjort stort värde och är viktigt för reflektion, frågor och fördjupning.

Sigbritt Karlsson betonar också vikten av att fler kan vara på plats för att den experimentella forskningen ska kunna bedrivas fullt ut.

Många rapporter siar om att framtidens arbetsliv aldrig blir detsamma mer. För att vara en attraktiv arbetsgivare gäller det att hänga med i svängarna.

– Självklart ska KTH göra det. Men det ska ske genom ett systematiskt, transparent och genomtänkt utvecklingsarbete, till exempel i analysen av verksamhetsstödet, och inte i form av tillfälliga lösningar. Först ska vi tillbaka till jobbet och därefter tar vi nästa steg. Personligen ser jag verkligen fram emot att träffa alla igen.

Beslut i maj

I slutet av maj beräknas rektor fatta ett formellt beslut för hösten. I övrigt fattas liksom tidigare beslut beroende på hur situationen utvecklas. När det gäller tjänsteresor, studentutbyten med mera handlar det väldigt mycket om hur vaccineringen fortlöper och vilka regler som kommer att gälla för resande generellt i Sverige och omvärlden utifrån det pandemiska läget.

Personalavdelningen på GVS och på ITM-skolan har tillsammans har tagit fram ett stödmaterial till chefer och arbetsgrupper att arbeta med på arbetsplatsträffar  för att underlätta återgången och göra den så smidig som möjligt.

Text: Jill Klackenberg

KTH Taggar:
Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-04-26