Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Personalen åter på plats i höst

Porträtt av rektor i KTH:s bibliotek.
KTH:s rektor Sigbritt Karlsson välkomnar hela personalen tillbaka i höst.
Publicerad 2021-05-26

Hallå där, Sigbritt Karlsson, rektor för KTH. Den 25 maj fattade du beslut om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet sommaren 2021. Vad innebär det?

– Att vi fortsätter att arbeta som vi gjort sedan i julas. Det vill säga de i personalen som måste vara på arbetsplatsen för verksamhetens skull fortsätter att vara det och resten ska liksom tidigare arbeta hemifrån.

Beslutet sträcker sig till den 15 augusti. Vad händer efter det?

– Då är alla välkomna tillbaka och vi återgår till normalt arbetssätt. Fler behövs på plats när terminen drar igång. Det är möjligt att arbeta hemifrån två dagar i veckan om det fungerar för arbetet och man kommit överens med och har avtalat det med sin chef. De som har förtroendearbetstid är ju på plats, liksom tidigare, när arbetsuppgifterna kräver det.

Men är det inte risk för ökad smittspridning om alla kommer tillbaka samtidigt?

– Vi ska fortsätta tänka på att hålla avstånd, sprita händerna och undvika trängsel och större folksamlingar tills restriktionerna lyfts i sin helhet. Men det är också viktigt att planera närvaron på bästa möjliga sätt.

Regeringen förlängde den 12 maj beslutet om att endast arbetstagare på myndigheter vars fysiska närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten ska vara på arbetsplatsen fram till den 15 september. På KTH gäller 15 augusti. Varför?

– Därför att det är nödvändigt att fler är på plats för att vi ska kunna möta våra cirka 3 500 nya studenter på ett bra sätt. Många av dem har kanske haft nästan halva sin gymnasieutbildning på distans och KTH behöver vara redo att lägga ner extra mycket kraft vid terminsstarten. Regeringens uppdrag gäller alla statliga myndigheter. När det gäller universitetens speciella situation så är det ju vi själva som gör den bästa bedömningen av vår verksamhet- givetvis utifrån Folkhälsomyndighetens prognoser för smittläget för sommaren och hösten. 

Vad har vi lärt under pandemin och vad tar KTH med in i framtiden?

– Att vi kan förändra oss snabbt och vi har bevisat att vår storlek till trots är vi en flexibel organisation. Erfarenheterna kommer vi ta tillvara i ett metodiskt och tydligt utvecklingsarbete. På utbildningssidan kommer variationen att öka där fysisk och digital närvaro kompletterar och stärker varandra på ett mer effektivt och bättre sätt.  

 med anledning av beslutet ( diarienummer V-20210418 1.1).

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-05-26