Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rapportera riskobservationer för förbättrad arbetsmiljö

En informationsaffisch uppsatt på en vägg av glas.
Publicerad 2023-04-24

Anmälningarna av risker och tillbud i arbetsmiljön bedöms vara alltför få inom KTH, trots att ett nytt system för enkel och effektiv anmälan infördes 2021.
Nu är förhoppningen att fler ska upptäcka och använda sig av organisationens informationssystem om arbetsmiljö, IA-systemet.

En man i svart skjorta, ljust hår och glasögon framför en mörk vägg.
– När fler vet att man ska rapportera händelser i arbetsmiljön och hur man gör, hoppas vi att fler riskobservationer och tillbud anmäls, så att vi kan förhindra att olyckor inträffar, säger Mikael Visén. Foto: Theresia Körlin.

Mikael Visén, HR-specialist som arbetar med arbetsmiljöfrågor på KTH, framhåller att han är säker på att vi på KTH är bra på att åtgärda när någonting inträffar i vår arbetsmiljö, men att rapporteringsgraden av risker och tillbud behöver öka.

– Med fler rapporterade händelser får vi möjlighet att se mönster i vilken typ av händelser som inträffar, och komma fram till insatser på ett mer strategiskt plan än att bara åtgärda varje händelse var för sig.

Under 2022 rapporterades 45 riskobservationer på KTH.

– Eftersom vi kan förhindra framtida olyckor genom att åtgärda risker behöver vi gemensamt bli bättre på att rapportera observerade risker i arbetsmiljön. Målet för 2023 är att KTH ska öka antalet rapporterade riskobservationer till 100 procent.

Blockerade nödutgångar eller ensamarbete är exempel på risker i arbetsmiljön.

Ett tillbud är en händelse som har skett, där ingen kommit till skada, men som hade kunnat leda till ett olycksfall eller ohälsa. Ett skåp som lossar från väggen, en hotsituation eller ett

kemikalieutsläpp på arbetsplatsen är sådana exempel.

Så här går det till:
IA-systemet medför att den som arbetar, studerar eller har annan koppling till KTH rapporterar risker och händelser kring arbetsmiljö i ett digitalt formulär.
Ansvarig chef tar direkt emot anmälan i det gemensamma systemet, och får även ett automatiskt mejl om händelsen.

– För chefer, skyddsombud och andra som arbetar med utredning, åtgärder och uppföljning av ärenden är IA-systemet effektivt, eftersom allt som rör de rapporterade händelserna samlas i ett och samma system, säger Mikael Visén.

Under maj erbjuder personalavdelningen utbildning i IA-systemet för de berörda medarbetargrupperna.

Mer om anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Text: Katarina Ahlfort/Marianne Norén

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-04-24