Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rätt att kvarstå i anställning till 68 år

Publicerad 2019-12-20

Arbetstagares rätt att kvarstå i anställning efter 67 års ålder höjs i två steg:
Den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen från 67 till 68 år och 2023 från 68 till 69 år (nedan kallat LAS-åldern).

De bestämmelser som har gällt för att avsluta en anställning genom ett skriftligt besked vid 67 år ersätts med ett förenklat uppsägningsförfarande. Arbetsgivaren ska vid denna typ av uppsägning inte tillämpa reglerna om saklig grund. Arbetstagaren har inte företrädesrätt till återanställning och kan inte heller få sin uppsägning ogiltigförklarat. Uppsägningstiden begränsas till en månad. Bestämmelserna gäller från och med det att arbetstagaren uppnår LAS-åldern och när som helst därefter.

Mer om höjd LAS-ålder och rätten att kvarstå i anställning till 68 år.


HR-avdelningen på GVS

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-12-20