Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sensorer ska ge KTH ökad kunskap om lokalanvändningen

Porträttfoto: En blond kvinna med glassögon utanför en gul byggnad med grön port.
Maria Granath, biträdande chef för KTH:s fastighetsavdelning och ansvarig på KTH för sensorprojektet. Foto: Marianne Norén.
Publicerad 2023-05-30

Akademiska Hus ska förse KTH med data över lokalanvändningen på KTH Campus via sensorer som sätts upp i olika utrymmen. Därigenom kommer KTH få bättre insikter i hur det faktiska lokalbehovet ser ut.

Cirka 1500 sensorer ska monteras i lokaler på KTH Campus under sommaren. Ansvarig för projektet är Akademiska Hus som är hyresvärd. Sensorerna kommer bland annat att mäta koldioxidhalt, temperatur, fukt och registrera närvaro i lokalerna.

Maria Granath, biträdande fastighetschef på KTH:s fastighetsavdelning om valet av lokaler:

– Sensormätning kommer främst ske i bokningsbara lokaler som mötesrum och undervisningssalar, men också i en del kurslabb där KTH vill få reda på hur mycket de utnyttjas.

Svartvitt porträttfoto av en leende man.
Styrbjörn Rudfelt. Foto: Akademiska Hus

Styrbjörn Rudfelt, fastighetschef på Akademiska Hus menar att data från sensorerna kommer ge KTH ett bra underlag för att fatta bättre beslut i frågor som rör lokalbehov.

– När överblicken av det faktiska lokalutnyttjandet inte är så god, tenderar många att skapa lite extra luft i sina budgetunderlag. Sensormätningen kommer bidra till att KTH får ökad kännedom om hur många, och hur stora lokaler som faktiskt behövs, säger Styrbjörn Rudfelt och tillägger:

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det en fördel om KTH inte ha fler eller större lokaler än vad det finns behov av. En annan viktig aspekt för oss på Akademiska Hus med ökad sensordata, är att vi ska få bättre information till framtida driftoptimering, som ska leda till såväl bästa resursanvändning som förhoppningsvis ett bättre upplevt klimat.

Maria Granath ser ett stort värde i att kunna jämföra data från lokalbokningssystemet med sensormätningarna för att få en helhetsbild av hur olika utrymmen används.

– Vi vill ha statistik över vilka tider som KTH:s lokaler har ett högt besökstryck. Många utrymmen är öppna, exempelvis utbildningshuset. Det innebär att studenterna kan använda lokalerna när de inte är bokade. Sensorerna ger den typen av information, som ett komplement till bokningssystemets data, säger Maria Granath.

Data från sensorerna fångas in och åskådliggörs i ett användargränssnitt.

– Med sensordata som underlag kan vi exempelvis sätta upp mål för hur många GRU-lokaler KTH behöver framöver, fortsätter Maria Granath.

Hon nämner också ett starkt önskemål från studenter om en applikation som ger information om var på campus det för tillfället finns lediga studieplatser på kvällstid.

Hantering av data

Maria Granath betonar att det inte kommer att ske någon sensormätning i medarbetares kontorsutrymmen.

– Det här projektet handlar inte om att ta fram underlag för att se om medarbetare är på sin arbetsplats, säger Maria Granath och tillägger:

– Sensorerna sitter i gemensamma miljöer och mätutrustningen tar inga bilder. Det kommer inte gå att spåra vem som varit var, och det har heller inte varit en fråga för projektet. All mätdata kommer dessutom att åskådliggöras på en sammanslagen nivå.

 Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-05-30