Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skolchef med siktet inställt på utveckling och samverkan

Pär Jönsson, skolchef på skolan för industriell teknik och management (ITM) Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2020-01-30

Hallå där Pär Jönsson, skolchef på Skolan för industriell teknik och management sedan årsskiftet. Berätta, hur ser du på ledarskap och samverkan inom skolan?

– Skolans ledare behöver bli tryggare i sin roll och stärkas i att fatta beslut, coacha sina medarbetare och genomföra samverkansdialoger. Min ambition är att skapa ömsesidig förståelse för hur vi agerar i våra respektive roller. Under 2019 genomfördes en ledarskapskurs med fokus på genusfrågor. Utbildningen följs nu upp under vintern. I mars ska prefekterna presentera hur långt de kommit med JML-arbetet inom sina institutioner.

– Vi behöver också arbeta kontinuerligt och systematiskt med de psykosociala arbetsmiljöfrågorna. För den fysiska arbetsmiljön finns redan etablerade processer och rutiner på plats. Detta är ett satsningsområde, som vi under 2020 startar upp tillsammans med de fackliga organisationerna.

Utmaningar och möjligheter med Campus Södertälje?

– Södertäljesatsningen har tagit längre tid att bygga upp än förutspått. Det är en utmaning att rekrytera studenter dit. Jag vill betona att KTH äger denna satsning, som organisatoriskt är placerad vid ITM-skolan. Samtidigt ser jag en stor potential vid Campus Södertälje, framförallt kopplat till det etablerade samarbetet som i dag finns mellan KTH, kommunen, Scania och AstraZeneca.

Institutionen för lärandes roll inom KTH?

– Lärande erbjuder sina tjänster till samtliga skolor med bland annat språk, pedagogik, digitalt lärande etc. Vi ser också tydliga kopplingar mellan Lärandet och Campus Södertälje, t ex inom livslångt lärande. Institutionen bedriver idag utbildning, forskning och samverkan. De behöver såklart ha samma förutsättningar som alla andra institutioner inom KTH med tydliggjorda syften, mål och leveranskrav.

Och kvalitetsarbetet på skolan?

– Vi är alla ansvariga för kvalitetsarbetet och på ITM vill vi öka det engagemanget bland skolans samtliga medarbetare. Här blir kommunikation och samverkan viktiga pusselbitar för att sprida goda exempel och för att upptäcka och åtgärda brister, vilket bidrar till ett systematiskt och kollegialt lärande.

Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-01-30