Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Spara energi – ett uppdrag för alla på KTH

Husfasader av rött tegel i skymningsljus och snö på marken.
Borggården, KTH Campus. Foto: Fredrik Persson.
Publicerad 2023-02-17

KTH behöver spara energi. De energibesparande åtgärder som genomförs och den el som används ska regelbundet redovisas till Energimyndigheten. Så lyder regeringsuppdraget sedan oktober 2022.

– Det är ett viktigt arbete där vi som ledande tekniskt universitet ska göra skillnad, menar Kristina von Oelreich som är hållbarhetschef på Sustainability Office. 

Uppdraget innebär en extra växel i KTH:s hållbarhetsarbete att i samverkan med KTH:s fastighetsägare minska energianvändningen. Kristina von Oelreich och Felicia Widing, hållbarhetsstrateg på Sustainability Office samordnar arbetet inom KTH för att fastställa den energisparplan som ska gälla på kort och lång sikt för att nå KTH:s hållbarhetsmål till 2025.

Porträttfoto: En leende blond kvinna i ljusblå skjorta.
Kristina Von Oelreich. Foto: Lena Hammar

– Uppdraget från regeringen mot bakgrund av de geopolitiska förändringarna i omvärlden har resulterat i ökat fokus på energianvändningen i våra lokaler. Målet är att detta ska resultera i en energisparplan som ger oss verktyg både här och nu men som vi också kan fortsätta arbeta med och utveckla framåt och som gör att KTH ligger i framkant med våra hållbarhetsmål, säger Kristina von Oelreich.

För KTH finns det stora möjligheter att hitta alternativ och sätt att minska energianvändningen, anser Kristina och Felicia, då det är en del av den pågående forskningen inom KTH. I dagsläget har man tillsatt en styrgrupp, arbetsgrupp och en referensgrupp som kommer att jobba med utvecklingen av energisparplanen. Samarbete sker med forskare inom KTH och studenter som ska hjälpa till i arbetet att kartlägga energianvändningen i vissa utvalda byggnader.

– Vi har kommit gång ordentligt med kommunikationsinsatser på webben, sjösatt projektorganisationen, förankrat med skolchefer och listat flera åtgärder som vi kommer ta vidare. Vi har även genomfört flera åtgärder, så som att stänga ner tre byggnader under julledigheten samt tidigarelagt släckningen i vissa korridorer och trapphus till den 31 mars. Nu handlar det fortfarande mycket om praktiska saker kring beslutsfattande och att få en bra plattform att stå på. Det är en stor organisation och det är viktigt att landa detta rätt så att vi får med oss alla. Vi måste göra detta tillsammans och ta tillvara på den kompetens som finns inom KTH.

Som medarbetare, vad ska man tänka på för att bidra till att spara energi på KTH?

Porträttbild: Ung långhårig blond kvinna mot en mörk bakgrund.
Felicia Widing foto: Oskar Gustafsson

– Jag tror verkligen att alla kan bidra, i stort som smått och att det är en viktig insikt. Vi samlar nu in åtgärder för större mer långsiktiga investeringar, men det är också viktigt med alla de åtgärder som medarbetare kan bidra med i vardagen på sin arbetsplats. Alltifrån att släcka efter sig till att stänga av stationära skärmar både vid den egna kontorsplatsen och i konferens- och grupprum. Sen ser verksamheten och förutsättningarna väldigt olika ut. Så jag tror att varje enskild medarbetare får försöka göra sin del. Jobbar man i labbmiljö är det helt andra saker som att stänga dragskåp till exempel, säger Felicia Widing och fortsätter:

– Det handlar också om att ta hand om fastigheten, felanmäla det som inte fungerar, använda gemensamma kaffebryggare istället för egna och hålla fönster stängda. Det positiva är att det finns många som vill bidra på KTH och att det redan har skett en beteendeförändring. Det är många som vill att KTH ska vara en förebild med den forskning och utbildning som vi har.

Text: Annelie Englund

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-02-17