Till innehåll på sidan

”Språkcaféet ger säkerhet och mod att prata svenska”

En datorskärm fylld med miniatyransiktsbilder på personer som har ett möte med varandra på distans. Bredvid datorn står en kaffekopp.
Höstens språkcaféer sker i digital form på grund av rådande pandemi. Foto: Chris Montgomery, Unsplash
Publicerad 2020-08-24

I september startar åter KTH:s språkcafé för medarbetare via Zoom.
- Alla deltagare hjälper varandra och sammanhållningen är otroligt fin - vi har roligt ihop, säger Eva Lövstedt Panova, tidigare språklärare på KTH som har medverkat som coach på språkträffarna sedan starten.

Eva Lövstedt Panova utomhus med grönska i bakgrunden.
Eva Lövstedt Panova är numera pensionerad från KTH, men har fortsatt att coacha deltagarna på språkcaféet. Under hösten tar hon en paus, men återkommer när språkträffarna åter sker på KTH Campus. Foto: privat.

Eva Lövstedt Panova tycker att muntlig språkinlärning till stor del handlar om att mötas och hon anser att ord ska läras med hela kroppen.

– Man träffas och ser varandra i ögonen. Att använda kroppsspråket blir extra viktigt när man inte behärskar det verbala språket fullt ut.

I vanliga fall sker språkcaféerna i lärarloungen bredvid KTH Bibliotek och det brukar komma mellan tio och femton deltagare. Eva Lövstedt Panova tycker det är ledsamt att pandemin sätter stopp för de fysiska träffarna men konstaterar att ett digitalt språkcafé är bättre än inget alls. Hon tror också att vissa deltagare kan se nya möjligheter med språkträning i det digitala rummet.

Eva Lövstedt Panova har under årens lopp mött många utländska medarbetare på KTH som genom dessa språkträffar fått ökad säkerhet och mod att prata svenska.

– Deltagarna får råg i ryggen att använda språket så att de kan vara med aktivt i diskussioner på fikarasten, betonar hon och konstaterar:

– Man måste vara rätt modig för att våga göra fel. Språkcaféet ger den tryggheten.

Språkcaféet vidgar bilden av Sverige

Saaed Hossein-Nia utomhus med några träd och natur i bakgrunden.
Saaed Hossein-Nia arbetar på SCI-skolan på institutionen för Teknisk mekanik med farkostteknik och solidmekanik. Han är forskare, lärare och handledare till masterstudenter och doktorander. Foto: privat.

Saaed Hossein-Nia, forskare på SCI-skolan och bosatt i Sverige sedan elva år deltar ofta på språkträffarna.

– Det har varit en utmaning och en lång process att lära mig svenska och det behövde få ta sin tid att låta språket sjunka in.

Språkcaféet blev ett komplement till de mer teoretiska kurserna i svenska som han gick som post doc på KTH. Han anser att språkcaféet bör vara en integrerad och obligatorisk del av dessa kurser.

– Att lära sig språk är som att lära sig musik. Man behöver behärska både det teoretiska och det praktiska. På språkcaféet övar man språket i praktiken på samma sätt som man övar på sitt instrument, säger Saaed Hossein-Nia.

Han anser att man som forskare är lite i en ”bubbla” när man jobbar inom sitt forskningsfält, oavsett var i världen man befinner sig.

På institutionen där Saaed Hossein-Nia jobbar pratar man för det mesta engelska.

– Man behöver själv aktivt hitta sammanhang där man kan träna sin svenska och prata om vitt skilda ämnen. Det finns ingen bättre plats för det än på språkcaféet, säger Saaed Hossein-Nia och fortsätter:

– På språkträffarna diskuteras aktuella ämnen som knyter an till det svenska samhället och kulturen och man träffar nya medarbetare inom KTH. Det gör att man kommer ur den där ”bubblan” litegrann.

Att höstens språkcafé sker i Zoom tycker Saaed Hossein-Nia inte är något problem.

– Tekniken är inget hinder för dialogen. Dessutom har man ju närhet till lexikon och översättningsverktyg som hjälp när man sitter vid sin dator. Det fungerade smidigt med zoom-caféet i våras.

Text: Marianne Norén

Höstens Språkcaféer

Under coronapandemin erbjuder KTH Språk och kommunikation två digitala språkcaféer i veckan för medarbetare på KTH under lunchtid, 12.00-13.00.

På tisdagar erbjuder vi ett språkcafé på avancerad nivå och på torsdagar ett på mellannivå. Deltagarna förbereder i mån av tid en aktuell fråga utifrån en artikel eller ett radio- eller TV-program till varje språkcafétillfälle. Språkcaféerna leds av en lärare i svenska som främmande språk.

Information om tisdagscaféet och zoom-länken finns på gruppwebben  

Information om torsdagscaféet och zoom-länken finns på gruppwebben  

Alla medarbetare som vill träna sin vardagssvenska och träffa kollegor från olika delar av KTH är välkomna att delta.

Under hösten 2020 kommer vi inte att erbjuda ett språkcafé i Kista utan de deltagarna är välkomna att logga in på något av de andra två caféerna.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-08-24