Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Struktur och energi på plats för att utveckla verksamhetsstödet

Porträtt på  Kerstin Jacobsson.
Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson leder utvecklingsarbetet av KTH:s verksamhetsstöd.
Publicerad 2021-12-07

Hallå där, Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, som leder arbetet med att utveckla KTH:s verksamhetsstöd. Arbetet inleddes i april. Hur har det gått?

– Det har gått bra. Vi har nu en struktur för att tillsammans och systematiskt bygga ett mer effektivt organisatoriskt enhetligt och tydligt verksamhetsstöd som ska stärka och stötta KTH och vår forskning och utbildning. Vi börjar se resultatet och det ger mycket energi inför implementeringen av flera utvecklingsinsatser nästa år.

Vilka lärdomar har ni gjort under arbetet hittills?

– Man kan inte nog tydligt peka ut och kommunicera en gemensam riktning. Men KTH är en stor organisation med många olika lösningar och det kräver en stor dos ödmjukhet i utvecklingsarbetet. När vi ska ta fram en lösning är det viktigt att se resultatet och vilka som berörs av förbättringarna i stället för hur den befintliga lösningen ser ut och vem som äger den. Det är viktigt att börja utifrån tydliga och gemensamma utgångspunkter.

Hur långt har ni kommit?

– Vi har flera olika utvecklingsprojekt inom de ramar vi byggt upp tillsammans för att skapa smidiga flöden med digitalt stöd som till exempel ett nytt lönesystem där användarna spelar en stor roll liksom förändringsledare på plats.

– Det finns tre olika nivåer när nya systemstöd ska komma på plats och förankras. Strategiskt, taktiskt och operativt – där alla har sin roll för att skapa ordning och reda och . Tillsammans med skolorna tar vi nästa steg för att utveckla vårt arbetssätt. Min förhoppning är att saker som tidigare kanske hamnat mellan stolarna inte kommer att göra det eftersom vi i den nya strukturen överbryggar mellanrummen och därmed minskar energispillet.

Den första juni 2022 ska en första del av utvecklingsarbetet, som pågår under flera år, redovisas för rektor. Vilket är då nästa steg?

– Ytterligare ett led i att skapa tydlighet och samordnade processer har vi till exempel för första gången nu en gemensam verksamhetsplan för hela GVS. Jag ser det verkligen som ett fönster av möjligheter där vi bland annat ska ta hand om resultatet från RAE:n i relation till verksamhetsstödet och skapa en tydlig funktion för att stödja kompetensutveckling – för att nämna några punkter på agendan för nästa år.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-12-07