Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillbaka på jobbet – tänk på det här

”Det viktigaste är att visa kollegor förståelse och empati”

Person in front of computer seen through a window
Olika personer i en arbetsgrupp har olika känslor inför att komma tillbaka till jobb på plats. Dessutom har alla upplevt pandemiperioden på många olika sätt, och det är enligt psykolog Margareta Kucera viktigt att medarbetare respekterar varandras olikheter.
Publicerad 2021-08-23

Medan en del har uppskattat att arbeta hemifrån har andra vantrivts. Och medan några ser fram emot att komma tillbaka till arbetsplatsen upplever andra en ökad stress.
– Alla behöver vara medvetna om att kollegor kan ha upplevt perioden av hemarbete på olika sätt. Det är viktigt att vara ödmjuka och inte döma varandra, säger psykolog Margareta Kucera på Avonova, KTH:s företagshälsovård.

Efter 1,5 år av pandemi har det blivit dags att återgå till arbete på plats. Nu krävs stor lyhördhet inför varandras olikheter, manar Margareta Kucera.

En huvudsaklig skillnad hon nämner är att medan vissa har drabbats hårt av covidsjukdom så har andra kunnat ha en mer lättsam inställning till pandemiperioden.

– För de personer som har anhöriga som avlidit i covid, eller på andra sätt har upplevt allvaret i sjukdomen på nära håll , kan det vara oerhört provocerande om kollegor exempelvis inte tar smittrisker på allvar.

Porträttbild på Margareta Kucera
Psykolog Margareta Kucera: "Det som verkligen har slagit mig under de 1,5 åren av pandemi är hur olika den har upplevts av olika personer. Hur enormt olika berättelserna är."

Och såhär i början av den nya arbetssituationen är det enligt Margareta Kucera viktigt att arbetsgrupper och ledare inte bara tänker framåt utan även blickar bakåt.

– Vi ska komma ihåg att en del medarbetare kommer tillbaka till olösta konflikter som har parkerats under pandemin. De arbetsplatsproblem som fanns våren 2020 är inte borta. Nu gäller det att chefer tar tag i problemen – vissa saker kan ha lagt sig, men man ska inte tro att konflikter har löst sig per automatik.

Medan vissa småbarnsföräldrar gläds över att komma tillbaka till arbetsplatsen för att äntligen kunna jobba mer i lugn och ro, kan andra känna stress över att inte längre få jobba ifred på en aktiv arbetsplats.

– Många med hemmavarande barn under pandemin har exempelvis haft dubbla roller till vardags – yrkesrollen och föräldrarollen. De har kanske arbetat i vardagsrummet eller köket och känt ökad stress exempelvis i samband med Zoom-möten.

Lättnaden blir stor för de flesta

– Detta medan andra har känt stress över att vara isolerade och ensamma under pandemiperioden. Lättnaden blir stor för de flesta nu när vi äntligen får tillbaka det fysiska sociala samspelet, känslan av tillhörighet och värdet i att ha någonstans att gå, istället för att vara begränsade till digitala möten och fikastunder.

Margareta Kucera framhåller att den pågående återgången till arbete innebär en dubbel utmaning – dels har många arbetat 1,5 år hemifrån på grund av pandemin, och dels kommer de flesta nu tillbaka till jobbet efter flera veckors semesterledighet.

– Kom ihåg att det inte är konstigt att känna lite motstånd inför att gå tillbaka till jobbet efter en lång semester. Det är helt normalt, det behöver inte betyda att man vantrivs.

Katarina Ahlfort
Foto: Unsplash, Avonova

Psykolog Margareta Kuceras tips till medarbetare

  • Lägg tid på att skapa nya konstruktiva vardagsrutiner. Inlärning sker hela tiden, och vi har skapat nya rutiner under tiden av hemarbete som vi fortsatt kan ha nytta av.
  • En av utmaningarna blir att återigen anpassa arbetstiden efter resor till och från jobbet, och där kan exempelvis de nya digitala mötesrutinerna samordnas med pendlingen.
  • I en arbetsgrupp är det viktigt att respektera säkerhetsavstånd och vara lyhörd för varandras eventuella oro för smittorisk.
  •  Tänk på att pandemin inte är över. Arbetsgivaren ansvarar för att på ett tydligt sätt säkerställa arbetsmiljön, så se till att ta del av informationen på intranät och på arbetsplatsträffen för att ta reda på vad som gäller på din arbetsplats.
Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-08-23