Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbilda dig i KTH:s hållbarhetsarbete

Person som skriver anteckningar med papper och penna intill sin dator
Personalutbildningen har utvecklats av Sustainability Office. Syftet är att alla ska få grundläggande kunskap för att kunna bidra i sitt dagliga arbete med att nå KTH:s hållbarhets- och klimatmål. Foto: Magnus Glans
Publicerad 2023-11-16

En ny kurs för anställda finns i Canvas. Den handlar om arbetet som pågår för att nå KTH:s hållbarhets- och klimatmål och vad man själv kan bidra med.
– Jag imponeras över hur mycket som görs och att det finns så mycket stöd att ta del av, säger Ann Lantz, tf skolchef på EECS.

Enligt hållbarhetspolicyn är KTH:s ambition att vara ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling. En god hjälp på vägen är personalutbildningen ”Hållbar utveckling på KTH” som utvecklats av Sustainability Office.

Registrering

Klicka här  för att registrera dig på kursen.

Läs mer  om miljö och hållbar utveckling på KTH.

– Alla ska få grundläggande kunskap för att kunna bidra i det dagliga arbetet med att nå våra hållbarhets- och klimatmål. I utbildningen berättar vi om hur vi arbetar för att integrera hållbar utveckling inom våra utbildningsprogram och stöttar forskning som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Men också om hur man kan resa hållbart, hur man ska tänka kring farligt avfall och att anordna hållbara möten och konferenser, säger kursens projektledare Héléne Hermansson .

Sex målområden

Kursen tar 30–40 minuter. Den är digital och finns på svenska och engelska.

Porträttbild på Héléne Hermansson
Héléne Hermansson. Foto: KTH

– Vi kommer in på våra hållbarhetsmål som omfattar sex målområden och berör kärnverksamheten; utbildning, forskning, och samverkan. Men också integration och arbetssätt, resurshushållning och klimatmålet. Det ges också goda exempel och tips om var det finns ytterligare information för den som vill veta mer.

Héléne Hermansson rekommenderar att genomföra kursen i grupp, gärna tillsammans med kollegor man arbetar med.

–Förslagsvis vid ett APT-möte. Det kan vara ett bra sätt att få den genomförd. Det finns reflektionsfrågor som du får ut mer av genom att reflektera tillsammans med andra.

Rektor: Bra stöd

Rektor Anders Söderholm  uppmanar samtliga att genomföra den.

– Eftersom KTH är ett lärosäte som ligger och vill ligga i framkant när det gäller forskning och utbildning inom hållbar utveckling är det viktigt att vi alla i vardagen vet vad vi talar om och då kan den här kursen vara ett bra stöd, säger han.

EECS tf skolchef Ann Lantz  gick hållbarhetskursen på egen hand häromveckan. Hon rekommenderar den och imponerades över hur aktivt det arbetas med frågorna.

Porträttbild på Ann Lantz
Ann Lantz. Foto: KTH

– Man kan lära sig mycket, börja reflektera själv och hjälpa KTH bli ännu bättre. Här får man den samlande bilden av alla pågående aktiviteter. Litteraturrekommendationerna är trevliga för den som vill fördjupa sig mer. Man hänvisade också till Necässären , en samling av tips och stöd för jämställdhet och mångfald.

"Arbetsmiljön viktig"

En reflektion hon gjorde är att vi oftast tänker på hur vi sorterar olika sopor och kemikalier, samt hur vi reser. Ann Lantz konstaterar att en ekonomi i balans är på tapeten men poängterar att den sociala hållbarheten, arbetsmiljön, också är viktig.

I slutet av kursen, noterar hon, finns en länk till spelet Målkompassen .

– Det kan ses som ett verktyg för att genom en uppsättning frågor få insikt i hur väl insatt man är i de globala målen och hur det går med att uppfylla dessa.

Text: Lars Öhman ( larsohm@kth.se )

Vid frågor eller önskemål om stöd, vänligen kontakta Hélène Hermansson  på KTH SO

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-11-16