Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
Leif Kari
Leif Kari tillträdande vicerektor för utbildning på KTH Foto: Christer Gummeson

Utbildningstiden ska vara den bästa tiden i livet

Publicerad 2019-02-13

Hallå där, Leif Kari, som från 1 april blir vicerektor för utbildning på KTH. Hur känns det?
- Kanonbra! Det ska bli spännande, utmanande, roligt och hedrande att arbeta med KTH:s viktiga uppgift – utbildning!

Rollen är ny på KTH. Vad är det du ska göra?

– Vicerektor för utbildning ansvarar för KTH:s ingenjörs-, arkitekt- och lärarutbildning på basnivå, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå till livslångt lärande och deras utveckling.

Vad utmärker en riktigt bra utbildning?

– Studenterna ges de bästa förutsättningarna för ett effektivt och anpassat lärande, i lärandemiljöer som ständigt utvecklas, med stöd av engagerade och duktiga lärare, anpassad studievägledning och ett effektivt och ändamålsenligt administrativt stöd.

Studenterna når alla lokala och nationella mål under utbildningen, klarar studierna inom den nominella studietiden, är eftertraktade av blivande arbetsgivare – nationellt och internationellt, minns utbildningstiden som sin bästa tid och rekommenderar starkt sitt lärosäte för presumtiva studenter.

Lärarna genomgår kontinuerligt pedagogisk fortbildning med stöd av pedagogiska lärare och är engagerade i både utbildning och forskning.

Lärosätet rekryterar studenter brett, med jämn könsfördelning, från alla samhällsklasser - även från icke-akademiska miljöer; lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Lärarkåren är inkluderande, engagerad, välutbildad, förändringsvillig och jämställd med bred erfarenhet från akademi, näringsliv och myndigheter; nationellt som internationellt, samt har ett gott samarbete med studentsektionerna och kåren. Studenterna, lärarna och övrig stödpersonal har balans mellan studier/arbete och fritid.

Vilka är de tre viktigaste områdena för KTH när det gäller utbildning?

– Här tycker jag Sigbritt Karlssons tre ledord passar: kultur, kvalitet och infrastruktur, som är starkt sammankopplade. God utbildningsmiljö kräver exempelvis möjligheter till laborativa miljöer, maker spaces och digitala hjälpmedel.

Nationell finansiering av infrastruktur har försvårats de senaste åren och här utgör den centrala satsningen på KTH infrastruktur ett välbehövligt tillskott.

Kvalitetsbegreppet innehåller många aspekter, exempelvis att studenterna blir bemötta på samma sätt oberoende av i vilken skola de just nu råkar befinna sig på – ett KTH. Strukturen av utbildningsprogrammen och kurserna ska vara ändamålsenlig, rekrytering av studenter ska vara brett och jämställt, tillika lärarkåren. Detta kopplar till kulturen. Vilken kultur ska byggas upp och förändras för att även attrahera studenter och lärare som annars inte kommer till KTH?

Vidare är lärargärningen ofta ett ensamarbete i många miljöer. Man kan fundera på ett kulturskifte från fokus på den enskilde läraren och dess utveckling till mer fokus av utveckling av hela utbildningsmiljöer bestående av flera lärare med olika erfarenheter och undervisningsstrategier. Det finns flera goda exempel på detta redan på KTH. Samma sak gäller forskarutbildning, där den enskilde handledaren och doktoranden fortfarande är i fokus trots att forskarutbildningen varit strukturerad i program under flera år. Här finns mycket att lära från de goda erfarenheterna av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Berättat för: Jill Klackenberg

På cv:t

Civilingenjör teknisk fysik, teknisk doktor, docent och professor i teknisk akustik, post-doc på forskningsinstitut i Baskien, programansvarig ljud- och vibrationer och teknisk fysik, studierektor farkost och flyg, ledamot i utbildningsutskottet och fakultetskollegiet, prefekt farkost och flyg, skolchef skolan för teknikvetenskap, deltagit i ett flertal utredningar både rörande organisation och utbildning bland annat organisationsutredningen 2010 med Gunnar Svedberg som ordförande och i några av de senaste omorganisationerna på KTH samt var med att starta PA-nätverket med Anna-Karin Högfeldt. Handlett ett 20-tal doktorander och deltar aktivt på pedagogiska konferenser.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-02-13