Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildningsutbudet förnyas för framtiden

En student och en lärare framför en stor skärm.
KTH:s utbildningutbud ska utvecklas långsiktigt.
Publicerad 2024-04-16

Utifrån sex grundläggande kriterier ska KTH:s utbildning utvecklas och förnyas. I utbildningsutbudet kommer också visionen om att KTH ska ta ett ledarskap i omställningen mot ett hållbart samhälle att avspeglas.

I inriktningsbeslutet som rektor fastställde den 10 april står bland annat att det ska finnas en långsiktig plan för vilka kurser och program som ska ges. Planen bestäms av KTH:s ledningsgrupp utifrån skolornas inspel på årlig basis.

När det gäller civilingenjörsutbildningarna ska de ha en tydlig uppdelning i tre år som länkas till flera olika mastersprogram på två år.

– 3+2-modellen kan på sikt utgöra en majoritet av våra utbildningar utan att vi för den skull gör avkall på fristående kurser och livslångt lärande. Våra civilingenjörsutbildningar är och ska fortsatt vara ledande, liksom vår arkitektutbildning, säger Anders Söderholm, rektor.

Dra ner och koncentrera

Men de treåriga högskoleingenjörsutbildningarna ska vara tydliga och efterfrågade yrkesutbildningar med koppling till arbetsmarknaden – de är inte tänkta som grund för att läsa vidare för en master. Som en konsekvens av att utbudet ses över och uppdateras för att matcha arbetsmarknadens och omvärldens behov kan en del kurser tas bort och andra byggas ut.

– Det kan handla om att våga dra ner på vissa utbildningar om de inte lever upp till kriterierna och att koncentrera sig på andra.

I den internationella konkurrensen står sig KTH:s mastersutbildningar bra och de ska vara kopplade till såväl arbetsmarknadens behov som pågående forskning.

– Vi ska ha en stark, dynamisk masterutbildning med fortsatt stark internationell rekrytering säger Anders Söderholm.

Förutom att KTH:s utbildning ska vara internationellt konkurrenskraftig och av högsta kvalitet utgör inriktningsbeslutet en grund för att underlätta för förnyelse och ökad flexibilitet inom KTH:s utbildning och dess utbud. Detta tillsammans med principerna inom reformprogrammet Framtidens utbildning  som berättar om hur och vad KTH utbildar i.

– I stället för att ge en numerär på hur många studenter som ska utbildas i vad vid varje skola är det inriktningsbeslutet en inbjudan till skolorna att ta ställning till vilken utbildningsportfölj respektive skola och KTH som helhet ska ha, säger Anders Söderholm, rektor.

Skolornas inspel

I sex punkter i beslutet sammanfattas det som ska underlätta för skolorna att bygga och förnya utbudet av utbildningar. Utbildningarna ska vara:

  • Samhällsrelevanta och främja utvecklingen mot framtidens hållbara samhälle
  • Unika inom KTH – det vill säga inte krocka med eller täckas av profilen på andra program
  • Ha ett hållbart söktryck och en förutsägbar genomströmning
  • Integrerad med KTH:s forskning med väletablerade ingångar och dynamiska utgångar
  • Reellt tillgängliga för studenter med olika bakgrund i form av kön, akademisk bakgrund och nationalitet
  • Hållbara arbetsmiljömässigt och ekonomiskt

– Skolornas inspel utgör grunden för vår utbildningsstrategi och visar vilken väg vi ska vandra och det går i linje med hur vi kan göra mest nytta i Sverige, inom EU och globalt med våra utbildningar för framtidens hållbara samhälle, säger Anders Söderholm.

Text: Jill Klackenberg
Foto: Jann Lipka

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2024-04-16