Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Val till fakultetsrådet på KTH

Publicerad 2019-01-14

Ett nytt fakultetsråd för perioden juli 2019–juni 2023, inklusive dekanus och prodekanus, ska utses i april 2019 genom val bland KTH:s lärare.

Fakultetsrådet består av totalt tretton ledamöter varav sju är lärare utsedda genom val i fakulteten, tre är externa ledamöter utsedda av rektor och tre är representanter för studenterna utsedda av THS.

De sju ledamöter som representerar lärare och forskare utses genom val i fakulteten. Dekanus och prodekanus utses, efter förslag av valberedningen, av rektor bland de sju lärarrepresentanterna.

Valbar är lärare som är tillsvidareanställd professor eller lektor med en omfattning om minst 50 procent av heltid. Valberedningen tar emot förslag på lärare för fakultetsrådet de närmaste veckorna. I slutet av februari beräknar valberedningen att presentera sitt förslag.

Valberedningen består av:

Eva Malmström Jonsson, mavem@kth.se
Helena Mattsson, helena.mattsson@arch.kth.se
Cali Nuur, cali.nuur@indek.kth.se
Ana Rusu, arusu@kth.se
Jan Scheffel (sammankallande), jan.scheffel@ee.kth.se
Sören Östlund, soren@kth.se

Vill du föreslå en kandidat?

Valberedningen tar tacksamt emot förslag på lärare som kan vara lämpliga att ingå i fakultetsrådet. Kontakta någon av valberedningens ledamöter senast fredagen den 8:e februari.

Vad gör fakultetsrådet?

Fakultetsrådet företräder hela fakulteten och är ett rådgivande organ till rektor. Rådet har övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbildning, forskning och samhällssamverkan. Rådet har också det övergripande ansvaret för den kollegiala förankringen på KTH.

Fakta om valet

Inom kort kommer listor med röstberättigade personer (röstlängder) att granskas på skolorna. Rektor fastställer röstlängden i mitten av februari.

Valberedningens förslag offentliggörs i slutet av februari. Det kommer att finnas möjlighet för de röstberättigade att nominera ytterligare kandidater i början av mars.

Valet genomförs elektroniskt i början av april.

Röstberättigad

Röstberättigad vid val av ledamöter som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är

  • anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare
  • anställd som biträdande lektor
  • anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund

Mer information om valet kommer att skickas per e-post till de röstberättigade. För frågor om valet, kontakta Åsa Gustafson, asagus@kth.se  eller Johan Gerdin, jgerdin@kth.se , planerings- och utredningsavdelningen, GVS.

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-01-14