Val till fakultetsrådet, valresultat

Publicerad 2019-04-10

Valet till fakultetsrådet är nu genomfört. Av de röstberättigade deltog 35 procent i valet.

Valresultatet har fastställts av rektor genom beslut. Rektor har också beslutat att utse dekanus och prodekanus i enlighet med valberedningens förslag.

Fakultetsrådet tillträder den 1 juli 2019.

För bakgrund, se artikeln: Val till fakultetsrådet på KTH

Röstfördelning för kandidaterna

Grafisk presentation som visar antalet röster på respektive kandidat.
Kandidat  Antal röster

Anders Forsgren,
professor, skolan för teknikvetenskap (SCI) - föreslås som dekanus

340 (90,2%)
Sofia Ritzén,
professor, skolan för industriell teknik och management (ITM)
- föreslås som prodekanus
343 (91,0%)
Elena Dubrova,
professor, skolan för elektronik och datavetenskap (EECS
320 (84,9%)
Gunnar Karlsson,
professor, skolan för elektronik och datavetenskap (EECS)
213 (56,5%)
Joakim Lilliesköld,
lektor, skolan för elektronik och datavetenskap (EECS)
266 (70,6%)
Anna Finne Wistrand,
professor, skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
348 (92,3%)
Nina Wormbs,
lektor, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
318 (84,4%)
Andrew Martin,
professor, skolan för industriell teknik och management (ITM)
96 (25,5%)
Bo Cederwall,
professor, skolan för teknikvetenskap (SCI)
163 (43,2%)
Mihai Mihaescu,
lektor, skolan för teknikvetenskap (SCI)
89 (23,6%)
Daniel Tesfamarian Semere,
lektor, skolan för industriell teknik och management (ITM)
59 (15,6%)
Johan Silfwerbrand,
professor, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
84 (22,3%)
SUMMA 2639 (700,0%)
Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-04-10