Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Andrahandsuthyrning

Vid tillfälligt lediga lokaler inom en skolas eller VS lokalbestånd kan andrahandsuthyrning bli aktuell. I första hand ska lediga lokaler erbjudas annan verksamhet inom KTH. I undantagsfall kan företag komma i fråga och då alltid med anledning av ett samarbete eller forskningsprojekt med aktuell skola. Andrahandsuthyrning förekommer också till andra lärosäten och restauratörer.

Externa hyresgäster

Avtal om andrahandsuthyrning ska tas fram i samråd med Fastighetsavdelningen och undertecknas av universitetsdirektör eller fastighetschef som innehar delegation för tecknande av hyresavtal. Avtalet registreras i fastighetssystemet och rapporteras in till Ekonomistyrningsverket. Ett hyresavtal i andra hand förutsätter att hyresgästen avstår från besittningsrätt, vilket begränsar avtalets längd till fem (5) år. Full kostnadstäckning gäller som princip för uthyrningen. En bilaga med särskilda bestämmelser reglerar KTH:s regler för andrahandshyresgäster. Andrahandsuthyrning ska godkännas av KTH:s hyresvärd.

Den verksamhet inom KTH som innehar den externa hyresgästen debiterar hyra samt ansvarar för kontakterna med andrahandshyresgästen, samt kan upprätta ett tilläggsavtal för överenskommelse om tillgång till övrig service såsom kök, wc, kopieringsstation osv. Samarbetet mellan företaget och skolan (eller VS) ska motiveras skriftligen av prefekt/avdelningschef samt godkännas av skolchef/universitetsdirektör. Skolans infrastrukturansvarig ska vara informerad.