Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om Lokalhandboken

Lokalhandboken innehåller information och riktlinjer för KTH:s lokalförsörjning och lokalplanering, samt beskriver hur lokalkostnader fördelas internt inom KTH. Syftet med riktlinjerna är att stödja arbetet med en långsiktigt hållbar lokalförsörjning och redovisa förutsättningarna för lokalprojekt. Lokaler är en resurs för de verksamheter som bedrivs inom KTH. Det är angeläget att KTH genom ett strategiskt planeringsarbete kan uppnå effektivitet i sitt lokalutnyttjande.

Beslut till grund för Lokalhandboken

  • Internt pris på lokaler inom KTH. Dnr 930-882-96, Doss 85.
  • KTH-handbok – riktlinjer för lokalförsörjning. Dnr 930-1095-97, Doss 80.

Definitioner

Begrepp Definition
hyresvärd den part som universitetet har ingått hyresavtal med
hyresgäst Kungliga Tekniska högskolan, hyresgästen företräds av Fastighetsavdelningen
hyresavtal avtal om uthyrning av lokal mellan hyresvärd och hyresgäst
nyttjare den verksamhet inom universitetet som nyttjar lokalen