Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lokaler för studentkårens verksamhet

Lokaler upplåts till Tekniska Högskolans Studentkår (THS) för sektionernas och kårföreningarnas verksamhet. För dessa svarar THS för delegering av ansvar till nyttjaren.

KTH:s samtliga programstudenter har tillträde till sin sektionslokal under dagtid på vardagar som studieyta, uppehållsplats och lunchyta. Kvällstid och helger har sektionen möjlighet att anordna aktiviteter i sektionslokalen. Lokalerna är ämnade att nyttjas i linje med kårens uppdrag för utbildningsbevakning, studiesocial och kontaktskapande verksamhet. Fastighetsavdelningen har regelbundna möten med THS.

Föreningar och sektioner har möjlighet att boka gemensamma lärosalar utan kostnad, se vidare

Anvisning om användning av lokaler och tillträde till desamma

Prissättning undervisningslokaler