Säkerhet

KTH säkerhetsfunktion består av KTH säkerhetschef och säkerhetsgruppen. Funktionen handlägger säkerhetsfrågor ur ett strategiskt och operativt perspektiv, samt upprätthåller myndighetens säkerhetsberedskap och är sammankallande för KTH:s krisledningsgrupp.

Tjänster funktionen servar myndigheten med är bland annat säkerhetsinformation och säkerhetskurser, försäkringsfrågor, riskanalyser, brandsäkerhets- och utrymningsfrågor, inpasserings- och passerkortsärenden, väktare och larmfrågor, skalskydd, nycklar och lås, säkerhetsprojektering, polisanmälningar och ärenden kopplade till brott och utredningar, samt säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:sakerhetschef@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-03-14