Röstlängd för val till skolkollegiet

Publicerad 2020-01-31

Den 12 mars är det val till CBH-skolans nya skolkollegium. Röstlängd till valet anslås härmed och eventuella korrigeringar tas emot senast den 7 februari.

Röstlängden för CBH:s val till skolkollegium är densamma som fastställts och som används för valet till universitetsstyrelsen. Enda skillnaden är att röstlängden har delats upp institutionsvis av praktiska skäl.

Röstlängd för valet till CBH:s skolkollegium (xlsx 32 kB)

Vänligen se över röstlängden så att den är korrekt och återkom annars med korrigeringar senast den 7 februari till funktionsmejlen skolkollegium@cbh.kth.se .

Bakgrund

För att möta de övergripande målen för kollegialt inflytande på KTH inrättas skolkollegier på var och en av KTH:s skolor. Skolkollegiet ska ha valda ledamöter. Mandatperioden för valda ledamöter är två år. Första mandatperioden är dock till och med 2021.

Alla med läraranställning (vilka läraranställningar som finns framgår av anställningsordning vid KTH) samt den som är anställd som forskare (även här enligt anställningsordning vid KTH), i båda fallen med en anställning omfattande minst 50 procent, är valbara till skolkollegiet. Denna grupp kallas kollegerna.

Läs mer i skolchefens text om inrättandet av skolkollegier

Fakultetsrådets PM om skolkollegier (pdf 103 kB)

Tidplan för val till skolkollegiet

  • Röstlängd anslås den 3 februari och fastställs 7 februari
  • Inför valet ska varje kollega få en förfrågan om han eller hon är villig att kandidera till kollegiet. Förfrågan går ut till kollegorna 10 februari
  • Kollegorna svarar senast 21 februari
  • Valet på institutionsnivå sker den 12 mars 2020.