Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

PhD IMPACT – trygga utrymmen för öppna dialoger om genusrelaterade frågor

Illustration som visar människor av alla kön
PhD IMPACT: "Vår vision är att skapa en harmonisk gemenskap där alla känner sig uppskattade och hörda."
Publicerad 2024-03-05

Kvinnliga doktorander är extra utsatta för ohövligt beteende och sexuella trakasserier. Med initiativet PhD IMPACT hoppas man genom workshoppar kunna skapa ett tryggt rum för doktorander där de kan prata öppet. Tanken är att ge dem verktyg och kunskap om var de kan få stöd och hjälp.

PhD IMPACT-teamet

Sara Leoni, HR-administratör och medlem i CBH-skolans JML-grupp

Andressa Mazur, doktorand i kemiteknik

Fred Marques Penha, biträdande lektor i kemiteknik

Roh Petas, JML-strateg KTH Equality Office

Hailey Sounart, doktorand I genteknik

Zoé Barjot, doktorand Hållbarhet, utvärdering och styrning

Kvinnliga doktorander är extra utsatta – det visar den rapport av Anna Wahl och Åsa-Karin Engstrand som skolchef Amelie Eriksson Karlström skrev om i förra veckans CBH-nytt . I rapporten kan man bland annat läsa att närmare 30 procent av KTH:s kvinnliga doktorander har erfarenhet av att någon gjort obehagliga sexuella anspelningar.

Det här är inga nyheter för den arbetsgrupp som ligger bakom PhD IMPACT, ett oberoende initiativ från olika delar av KTH:s personal – HR, Equality Office, professorer och doktorander. Målet är att främja en välkomnande och inkluderande miljö och skapa trygga utrymmen för öppna dialoger om genusrelaterade frågor.

– Både Fred och jag har gått kurser i jämställdhet – det är en viktig fråga! Vi hade en önskan att göra något mer än enkla handlingar i vardagen, säger Andressa Mazur, som är doktorand i Kemiteknik och en i teamet bakom workshopparna.

Under 2024 arrangerar PhD IMPACT ett antal workshoppar för doktorander.

– Som doktorand känner sig många i skuld till sin handledare eller universitetet, och har samtidigt en känsla av maktlöshet. Därför är det tyvärr vanligt att mycket av det som händer inte rapporteras. Man är helt enkelt rädd för att förlora nuvarande eller framtida möjligheter, säger Fred Marques Penha, biträdande lektor i kemiteknik.

Vad är målet med workshopparna?

– Det är viktigt att doktoranderna får en möjlighet att reflektera och göra sina röster hörda. Att de får veta att de inte är ensamma. Vi vill skapa ett tryggt rum för doktoranderna där de kan prata öppet om de här sakerna. De ska kunna gå från de här workshopparna och känna att de har verktyg för att kunna hantera en ibland svår arbetsmiljö och veta var de kan söka stöd och hjälp, säger Sara Leoni, HR-administratör och medlem i JML-gruppen.

– Det här är en möjlighet till kunskapsutbyte och att de själva ska kunna reflektera och ställa frågor. Egentligen också känna att de har en framtid på KTH. För det sorgliga är att de kanske vill lämna för att de inte känner sig välkomna, säger hon.

Den första workshoppen ägde rum i januari med ämnet ”Hur kan man identifiera diskriminering”. Workshop nummer två äger rum den 12 mars och har rubriken ”Ojämlikhet mellan könen i det akademiska vardagslivet”.

Hur många workshoppar har ni planerat?

– Vi har tänkt ha fem totalt under året, ungefär varannan månad. Det finns några idéer om ämnen, men vi försöker också att ta hänsyn till de ämnen som deltagarna tar med sig till diskussionerna, för att skräddarsy workshopparna efter deras behov.

Vem kan man vända sig till om man är utsatt?

– Först till sin närmaste chef, om det är möjligt. Känner man inte att det är möjligt kan man prata med chefens chef eller kontakta sin HR-kontakt. Man kan självklart också prata med fackets skyddsombud. Som doktorand kan man också få stöd av FA eller PhD admin. PhD Chapter, som är en organisation för doktorander, kan också hjälpa. Det viktigaste är att man faktiskt ber om hjälp, för det har man rätt att få, säger Sara Leoni.

Anmäl dig till nästa workshop den 12 mars

Text: Åsa Karsberg