Till innehåll på sidan

Sakattestering i EFH

Som sakattestant behöver du kontrollera att korrekt underlag finns med samt att allt är korrekt innan det kan gå vidare till ekonomisk attest.

Obs! För att få behörighet att sakattestera ska faktura@cbh.kth.se  kontaktas, vi behöver då godkännande från din närmsta chef och ditt personnummer.

Fakturaadress

Kungliga Tekniska Högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm
Referens: EXEMPEL KTHCBH
(EXEMPEL ska ersättas med användarnamn/KTHID)

KTH:s organisationsnummer: 202100-3054
Vat nr: SE202100305401

Obs! Fakturor till KTH måste ha korrekt fakturaadress och referens.

Att tänka på vid sakattestering i EFH

  • Kontrollera att fakturan är korrekt, dvs att beställning och faktura överensstämmer samt att KTH har erhållit det som beställts. Om fakturan är felaktig, kontakta leverantören. Bedrägeriförsök med falska fakturor har förekommit så det är viktigt att du är uppmärksam.
  • Ange kortfattat och tydligt vad fakturan avser i kommentarsfältet. Vid fakturor med höga belopp, förtydliga vilken kategori inköpet avser, tex anlägg, korttidsinventarier, förbrukningsvaror.
  • Vid inköp av anläggningstillgångar/inventarier, som exempelvis maskiner, instrument, datorer, kameror och mobiltelefoner, ange Användare (och/eller huvudansvarig), Placering (adress + rum) och Serienummer i kommentarsfältet. Informera även om inköpet är ett nytt anlägg eller en komplettering till ett befintligt anlägg och om det kommer fler delfakturor till anlägget. Ange även förväntad nyttjandeperiod (är den längre än tre år?).
  • Vid fakturor som avser mat och dryck, ange alltid syfte och bifoga deltagarlista. Obs! KTH bekostar inte dricks!
  • Till fakturor som avser konferenser ska program bifogas.
  • Till resefakturor ska syfte anges.
  • Till fakturor som avser inköp av konsulttjänst ska diarienummer eller avtal vara bilagt till fakturan.
  • Vid Open Access-publicering, kontakta alltid KTH Biblioteket. Läs mer om Open Access .
  • Aktivera ersättare i EFH om du är frånvarande och inte kan hantera dina inkommande fakturor. Om du saknar ersättare i systemet, kontakta oss på faktura@cbh.kth.se  så hjälper vi dig.
  • I de fall en leverantör vill skicka en faktura via mejl, be leverantören skicka fakturan direkt till Fakturaservice (GVS): fakturaservice@kth.se .

Länkar för mer information

Mer information om fakturahantering: fakturahantering
Mer information om inköp och upphandling: Inköp och upphandling