Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fack och skolchef om återgången till campus

Publicerad 2021-09-02

Enligt rektors beslut återgår vi från och med den 16 augusti till arbetsplatsen då en högre grad av fysisk närvaro är nödvändig för att bedriva verksamheten på ett bra sätt. Detta ligger även i linje med EECS skolchefs beslut om att all personal ska återvända till kontoret och fackets riktlinjer. Trots detta lyser en del av fakulteten med sin frånvaro.

Sidan uppdaterades 30 september och all information gällande försäkringar finns längst ner i den grå rutan.

Vi har pratat med både skolans fackliga representant Håkan Ferm  och skolchef Sonja Berlijn om detta.

Håkan Ferm, hur tänker du som facklig representant och skyddsombud kring att en del av fakulteten inte återgått till arbetsplatsen?

– Man får inte glömma att kollegor är viktiga. Att sitta med, ta en kopp kaffe tillsammans, byta erfarenheter och få goda råd. Det är så viktigt att umgås på arbetet och arbetsmiljön blir så mycket bättre om vi pratar med varandra.

– Dessutom, om arbetsgivare vill att vi är på plats fysiskt så ska vi vara på jobbet. Att inte följa arbetsgivares begäran kan ur ett rent juridiskt perspektiv ses som arbetsvägran. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön även när du jobbar hemifrån och vi kan just nu inte kräva att chefen tar ansvar för hur arbetsmiljön är i hemmet. Som skyddsombud kan vi inte heller kräva utrustning som till exempel stol, skrivbord och skärm från arbetsgivaren, vår arbetsplats är på KTH.

Sonja Berlijn, har du någon kommentar kring att delar av fakulteten fortfarande väljer att inte återgå till campus?

– Precis som Håkan säger kan det ses som arbetsvägran att inte följa sin arbetsgivares begäran. Men samtidigt måste vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om bland annat avstånd och trängsel. Det finns även en rad ”mjukare” faktorer att ta hänsyn till. Det handlar dels om arbetsmiljön, som arbetsgivare har vi ett ansvar för våra medarbetares arbetsmiljö, och det kan vi inte ha om anställda sitter hemma i soffan eller vid köksbordet – det är inte ergonomiskt.

– Och sist men inte minst, vikten av det sociala. Vi behöver komma tillbaka till arbetsplatsen så att vi kan luncha tillsammans, ta en promenad, en kaffe men också som Håkan säger, byta erfarenheter och ge råd.

– Många är kanske oroliga för smittorisken, men prata då med din närmsta chef om hur ni kan minska den på just din avdelning. Kanske kan ni förlägga er arbetstid på plats på olika dagar, eller om du åker kollektivt kan du åka till jobbet på avgångar då det är mindre trängsel. Det finns många lösningar!