Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fokus på interaktion mellan EECS Fakultetsnämnd och fakultet

Publicerad 2024-04-24

Några av skolans lärare har uttryckt oro över att informationsutbytet mellan dem och skolans fakultetsnämnd har varit för lågt, något som är på väg att ändras enligt Fakultetsnämndens vice ordförande Joakim Jaldén: “Vi befinner oss fortfarande i en uppstartsfas, men vi hör er, och en viktig punkt på styrelsemötet i april var därför att besluta om permanenta former för samverkan med skolans fakultet.”

Fakultetsnämnden kommer särskilt att fokusera på tre primära interaktionssätt: öppna fakultetsmöten, Slack och besök.

Joakim Jaldén, vice ordförande EECS Fakultetsnämnd.
Joakim Jaldén, vice ordförande EECS Fakultetsnämnd.

Joakim förtydligar:

– För det första förstår och uppskattar vi den öppna karaktären hos EECS tidigare skolkollegier, som många av våra fakultetsmedlemmar uppskattade. Det var en plattform för att träffa kollegor, dela och få insikter och hålla sig uppdaterad om KTH. Detta kommer att fortsätta i form regelbundna fakultetsmöten för att tillgodose behovet av informationsutbyte.

Det första fakultetsmötet kommer att äga rum den 27 maj kl. 8-9 över frukost, och ett detaljerat program kommer att distribueras av Cyrille Artho  och Ivy Peng , som är medlemmar i Fakultetsnämnden, när datumet närmar sig.

Slack-kanal för dialog och uppdateringar

Fakultetsnämnden kommer också att samarbeta med fakulteten via Slack-kanalen #eecs-kollegium för att informellt dela nyheter och lyssna på feedback.

Notera att tillgång till Slack på EECS och inkludering i kanalen inte automatisk.

För tillgång till Slack för nyanställda, kan du kontakta IT-support , och för tillgång till kanalen #eecs-kollegium, kontaktar du vice ordförande Joakim Jaldén .

Bjud in till arbetsplatsmöten

Du kommer också kunna bjuda in Fakultetsnämndens ledamöter till din avdelnings arbetsplatsmöten för att lära er mer om nämndens arbete, dela idéer eller uttrycka oro.

Det enklaste sättet att ordna ett sådant besök är att kontakta den styrelseledamot du vill träffa direkt eller kontakta Kia Höök  för att få hjälp att identifiera en lämplig ledamot.

– Slutligen, du kan alltid ta tag i en styrelseledamot och dela med dig av dina tankar, precis som du skulle göra med vilken annan kollega som helst. De aktiviteter som anges ovan är inte avsedda att ersätta vardagliga samtal mellan kollegor men kommer förhoppningsvis att ge mer kontinuitet i informationsutbytet och sänka tröskeln för att engagera sig, säger Joakim.