Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kandidater till fakultetsnämnd vidare till intervju och öppen utfrågning

Ökat kollegialt inflytande

Publicerad 2023-10-18

Det pågående valet till fakultetsnämnden vid EECS har knappast undgått någons uppmärksamhet. Nu kan du se vilka de nominerade kandidaterna är och ta reda på hur urvalet går till. Nästa steg är en öppen utfrågning av kandidaterna den 25 oktober.

De nya fakultetsnämnderna planeras att börja sitt arbete i januari 2024. Deras syfte är att stärka det kollegiala inflytandet och beslutsfattandet samt möjliggöra snabb anpassning till den internationella utvecklingen inom forskning och utbildning.

Fram till den 8 oktober hade skolans anställda möjlighet att nominera kandidater till fakultetsnämnden. Det inkom totalt 30 nomineringar. Utav dessa kandidater har 20 bekräftat att de är beredda att åta sig uppdrag i nämnden. EECS Fakultetsnämnd kommer bestå av sex ledamöter från fakulteten.

Valberedningens arbete

EECS valberedning består av Jana Tumova , Pawel Herman , Sarunas Girdzijauskas , Sandra Pauletto , Lina Bertling Tjernberg  och Tobias Oechtering .

Valberedningen har inledningsvis haft fokus på processen och att informera inför valet och uppmuntra till nomineringar. Vid valberedningens senaste möte, fredag den 13 oktober, var fokus på att gå igenom inkomna kandidater och planera inför intervjuer med kandidater kommande veckor och planera inför en öppen utfrågning.

Lina Bertling Tjernberg, ordförande för EECS valberedning:

 Lina Bertling Tjernberg, ordförande för valberedningen.
Lina Bertling Tjernberg, ordförande för valberedningen.

– Grattis till alla nominerade kandidater och tack till alla kandidater som ställer sig beredda att axla en roll i de nya fakultetsnämnderna vid skolan. Det är en stark uppställning med 20 ypperliga kandidater.

Hon tillägger:

– Nu behöver vi hitta en konstellation utifrån dessa profiler som ger en bra representation för vår skola och vi sätter nu i gång med intervjuer och samtal för att kunna presentera ett förslag.

– Alla nominerade kandidater som accepterat kandideringen har bjudits in till intervju med valberedningen, och samtliga bjuds in till en öppen hearing. Den öppna utfrågningen äger rum onsdag 25 oktober klockan 10–12, vilket är den tid då EECS månatliga skolkollegium är planerat med förhoppning om stort deltagande, fortsätter Lina.

Intervjufrågor till kandidaterna (pdf 137 kB)

Öppen utfrågning – hearing

De två kvarvarande EECS skolkollegiummöten 25 oktober och 29 november kommer användas som tillfällen för fakulteten att engagera sig i arbetet inför val av representation till de nya fakultetsnämnderna.

Vid första tillfället ges möjlighet att fråga ut alla kandidater och vid andra tillfället kommer valberedningen presentera sitt förslag till kandidater vilket lämnats till rektor.

Den 25 oktober är alla kandidater och anställda välkomna att delta antingen på plats i lokal F2 eller via Zoom.

Hearing 25 oktober

Valberedningen föreslår kandidater till EECS nya fakultetsråd 29 november

Nominerade kandidater som accepterat att gå vidare i processen

Vidare läsning