Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kommunicera i Canvas - råd från studenter

Canvas: Do's and Don'ts
Canvas: Do's and Don'ts
Publicerad 2024-03-12

"Canvas slår den tidigare programwebbplatsen med 1000 procent", är ett av studenternas vittnesmål. Lärare och studievägledare talar om snabbare och mer respons på informationen. Med vind i ryggen kan nu studentkommunikationen bli ännu mer effektiv, så kommer här några tips, från student till lärare.

Det har gått sex månader sedan den nya kommunikationsplattformen för studenter och lärare, Canvas, implementerades. Något som våra studenter har välkomnat med öppna armar.

Nu ska vi fortsätta förfina studentkommunikationen och den övergripande studentupplevelsen samt förbättra studenternas och lärarnas effektivitet och tidshantering.

Gör så här

 • Skriv viktig information under relevanta rubriker, i listor eller markerad så att användarna snabbt kan skanna av den.
 • Lägg länkar till sidor som innehåller information i Moduler eller på annan plats där lärarna själva kan skriva länknamnen. Gör dessa länknamn korta och ha den viktigaste informationen som första ord.
 • Om du har uppgifter i moduler, dölj Uppgifter i kursmenyn för att undvika att studenter hittar samma uppgift två gånger och tror att det är två olika uppgifter.
 • Lägg in länkar till information som finns i moduler.
 • Om kursen är uppdelad i delmoment, skapa separata moduler med all viktig information för varje del samlat i en modul.
 • Alla uppgifter bör finnas under Uppgifter och deras detaljer bör finnas tillgängliga på samma ställe.
 • Gör alla uppgifter i kursen (inklusive laborationer) till uppgiftssidor så att studenterna enkelt kan se deadline.
 • Se till att all nödvändig information finns tillgänglig när Canvas-rummet öppnas och be någon att korrekturläsa.
 • Använd kursmallen för att göra utformningen av kurssidor mer standardiserad över alla kurser på universitetet. KTH Canvas mallar
 • Visa studenterna hur man undviker att få aviseringar för varje mindre uppdatering, till exempel varje peer review i en PROSAM-kurs. Så ändrar du inställningar för notifieringar

Gör inte så här

 • Importera inte det tidigare kursutbudet på en gång när du skapar ett nytt. Detta kommer att ta bort mallinställningarna. När du importerar kursinnehåll ska du i stället markera Välj specifikt innehåll och välja det innehåll du vill överföra.
 • Använd inte Announcements för att informera om småsaker; dessa bör reserveras för viktiga tillkännagivanden.
 • Skapa inte en ny Canvas-struktur för en specifik kurs, utan anpassa mallen till kursen.
 • Undvik att ha överflödig information som leder till motstridig information.

Supportsidor för Canvas

Text: Charlotta Alnersson