Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Summering av All employee meeting (AEM)

10 mars

Skolchef Sonja Berlijn. Fotograf: Susanne Kronholm
Publicerad 2022-03-16

Missade du AEM den 10 mars? Ingen fara, här kommer summeringen samt presentationen. Sonja Berlijn pratade bland annat om situationen i Ukraina och Kista-projektet.

Skolchef Sonja Berlijn, live från Kista

Vårterminens andra All employee meeting sändes från lilla köket i Electrum, med kollegor både på plats i köket och via Zoom. Från klockan 8 serverades fika med kanelbullar för de som var sugna.  

EECS krisorganisation

Sonja inledde mötet med information om skolans kris- och beredskapsorganisation och vem som ingår där samt vår krisplan. Hon uppmanade att läsa skolans krissidor krisplanen så att du vet vad du ska göra i händelse av kris.

Sonja berättade också om rapporten "Systematiskt krisarbete på KTH" och dess resultat. Du kan läsa mer i presentationen.

Ansvarsfördelning

Sonja gick också igenom den nya sidan som finns på intranätet som beskriver vilka förväntningar och ansvar som finns på dig som anställd i händelse av kris. 

Skyddsombud

Sonja påminde också om att EECS har skyddsombud på samtliga av skolans adresser.

Brandutbildning 25 april

Sonja uppmanade alla att anmäla sig till skolans brandutbildningar som kommer att utannonseras under våren.

Den 25 april kan du delta på en brandutbildning i Kista. Den hålls på engelska.

Anmälan till brandutbildning i Kista 25 april (KTH forms).

Situationen i Ukraina

Sonja kommenterade även kriget i Ukraina och tipsade om den nya sidan på intranätet som berättar att du kan hålla dig uppdaterad om hur situationen påverkar KTH. Kom ihåg, om du känner dig orolig kan du alltid ta kontakt med Företagshälsovården.

Rektorsbesök

Sonja berättade om det planerade besöket av KTH:s rektor Sigbritt Karlsson, som gick av stapeln samma dag som AEM. Rektorsgruppenfick bland annat en rundvandring av skolans campus i Kista och information om projektet i Kista. 

Projektet i Kista

Sonja berättade om projektet "Kista – nästa steg" som ingår i EECS Verksamhetsplan 2022.

Hon avslöjade också att Mentorspace just beviljats 1 100 000 SEK för första året och 850 000 för år två. 

Läs mer om detta i presentationen.

Information som tillkommit efter mötet är att även Electrumlabbet och The Sustainable Power Laboratory (SPL) fått 8 000 000 SEK vardera. 

Migreringen till OneDrive

Sonja summerade migreringen från KTH Box till OneDrive i siffror, bland annat hur många användare och filer som hittills migrerats. Se mer i presentationen. 

Konferenshjälp

Sonja påminde om att kontakta Servicecenter i god tid om du behöver hjälp med en konferens.

Lärarträff

25 april, 8:30–13:00, är det dags för lärarträff i Kista. Mer information finns i social-gruppen  (öppen för medlemmar i gruppen). 

Vilket språk talas vid AEM?

AEM hålls på svenska med en PowerPoint-presentation på engelska. Mötet summeras alltid på både svenska och engelska och här på intranätet tillsammans med mötets presentation.

Nästa AEM 

 Nästa personalmöte är 21 april. Skolans kalender är uppdaterad med alla vårterminens AEM. Datumen är:

Turné med fika 

Sonja kommer fortsätta att sända AEM från skolans olika lokaler med möjligheten att fika tillsammans innan mellan 8:00–8:45. Då kan du välja mellan att delta på plats eller digitalt. Information om plats kommer att läggas i skolans kalender  och kommuniceras i nyhetsbrevet pEECS och Slack.  

Bidra till agendan!

Kontakta communication-support@eecs.kth.se  om du har förslag på innehåll till kommande personalmöten. Vill du skicka in anonyma frågor använd det här formuläret .