Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Träffa vår nya forskarutbildningsansvarige

György Dán

György Dán, forskarutbildningansvarig på EECS.
György Dán, forskarutbildningansvarig på EECS.
Publicerad 2023-10-02

György Dán är sedan den 1 juli forskarutbildningsansvarig (FA) på skolan. Vi har pratat med honom om det nya uppdraget.

György Dán är ingen gröngöling när det kommer till forskarutbildning på EECS. Innan han klev på rollen som forskarutbildningsansvarig (FA) var han vice forskarutbildningansvarig för doktorandprogrammen i datavetenskap och medierad kommunikation.

Vad gör du utöver att jobba med forskarutbildning på EECS?

Faktaruta om teletrafiksystem

Teletrafiksystem är system med inbyggd slumpmässighet, där vi ändå försöker beskriva deras beteende. De finns i olika delar av samhället, inklusive kritiska infrastrukturer som elnät, transportnät och mobila kommunikationssystem.

people.kth.se/~gyuri/

– Jag är professor i teletrafiksystem sedan 2017, samt leder en forskargrupp och undervisar även i kurser i datavetenskap på grund- och avancerad nivå. Jag undervisar även en kurs i spelteori på forskarnivå som kommer att starta snart.

– Jag kommer att ansvara för skolans forskarutbildning fram till den 30 juni 2024, därefter kommer jag att fortsätta som vice forskarutbildningansvarig för de två ovanstående doktorandprogrammen, och Sarunas Girdzijauskas tar över FA-rollen.

Hur kommer ni att dela upp arbetet med vår forskarutbildning mellan er?

– Lars Jonsson, Sarunas Girdzijauskas och jag tar på oss FA-rollen i turordning samtidigt som vi fortlöpande fungerar som ansvariga för våra respektive doktorandprogram. Vi tre arbetar tillsammans med förbättringar av de processer som är relaterade till forskarutbildningen, från rekrytering via handledning till examen och vidare, säger han.

Hur strävar ni efter att förbättra skolans forskarutbildning?

– Vi arbetar med programansvariga (PA) för doktorandprogrammen, THS och verksamhetsstöd för att gradvis införa rutiner som underlättar kommunikationen mellan studenter och handledare. I bakgrunden arbetar vi med dekanus och forskarutbildningsansvariga på de andra skolorna för att lägga grunden till ett nytt kvalitetsledningssystem för forskarutbildningen på KTH. Ambitionen är att ha ett system som är effektivt och hjälper till att identifiera potentiella problem. Det är många saker på gång, och vi hoppas att de är till det bästa för alla inblandade.

Jag har hört att ni har arrangerat sommarläger för doktorander, berätta mer om det!

– I juni deltog nästan 80 doktorander på vårt sommarläger och de uppskattade det väldigt mycket. Ämnet för lägret var tidshantering och vi planerar att arrangera flera läger de kommande åren, som Vetenskaplig kommunikation och presentationsteknik, för andra och tredje årets doktorander och Innovation och entreprenörskap för mer seniora doktorander.

Kontakt