Till innehåll på sidan

Mallar och verktyg

För dig som forskar finns framtagna mallar och verktyg som du kan använda för att förbereda eller dokumentera forskningsetiska aspekter av din forskning. Ladda ner dem nedan.