Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Därför ser ITM över lokalerna

Effektiviserar ytorna – Miljöbyte för många medarbetare

Porträtt av Björn Laumert utomhus.
Björn Laumert, prefekt, framför Maskinkvarteret.
Publicerad 2022-09-14

Det senaste året har delar av ITM-skolan makat ihop sig och avsagt sig lokaler. Och fler förändringar av skolans ytor väntar framöver. Björn Laumert, prefekt på EGI leder en större översyn av ITM:s lokaler och berättar här varför, och vad som ligger i pipeline.

Varför har ITM dragit igång det här lokalprojektet?

”Lokalkostnaderna utgör en stor del av ITM-skolans ekonomi. Samtidigt ser vi att ett större antal kontorsrum, lärosalar och labb har svag beläggning. Efter pandemin har vi även i större utsträckning börjat arbeta på distans. Det här betyder att vi ser effektiviseringsmöjligheter för skolans lokaler och att vi behöver se över hur vi utnyttjar dem bättre och gör oss av med ytor som är överflödiga. Det kan spara stora pengar som vi istället kan investera i kärnverksamheten, nämligen forskning och utbildning. Men det är ett svårlagt pussel.”

Vad har hänt hittills?

”Vi har sett över behoven och kartlagt hur man kan integrera skolans verksamheter på ett bättre sätt. Fokus har varit på Maskinkvarteret och vi undersöker förutsättningarna för att flytta Institutionen för Lärande hit. Det gör vi i form av workshops med de prefekter som berörs och med stöd från VhC:erna. Möjligheterna vi ser här är att Institutionen för Lärande kan samlas i ett funktionellt hus och integreras med verksamheten på maskinområdet. Det finns god tillgång till lärosalar som kan rustas upp enligt institutionens behov. Vi ser också att lärarutbildningen/teknikutbildningen kan få ännu högre kvalitet och bli mera tillämpad genom att utnyttja våra experimentella miljöer som MMK, IPU (IIP) och EGI har byggt upp i Maskinkvarteret.”

”Sedan ska prefekterna såklart förankra de förslagen med sina institutioner. Samtidigt för vi en dialog med fackliga företrädare och skyddsombud så att vi är säkra på att arbetsmiljöerna är funktionella och bra utifrån de ekonomiska och platsmässiga förutsättningar vi har.”

Vilka avdelningar har redan flyttat?

”Lokalbehoven har setts över i Sing-Sing och bibliotekshuset vilket har resulterat i att skolledningen och digitalt lärande har lämnat biblioteket och flyttat till Sing-Sing. I Maskinkvarteret har MMK anpassat sina ytor för nya behov när förbränningsmotorteknik och dess labbutrymmen har avvecklats, och mer funktionella arbetsmiljöer har skapats.”

Labbmiljöerna läggs också under lupp, hur kommer det sig?
 
”De experimentella miljöerna är mycket viktiga för vår skola och vi behöver värna och utveckla dem så att de attraherar både studentaktiviteter och forskningsaktiviteter. Vi tänker oss att ITM skolan ska kunna bli KTH-studenternas Makerspace.”

”En ny arbetsgrupp ser över och samordnar våra experimentella miljöer. Jens Fridh som är huvudskyddsombud på ITM och labbansvarig inom avdelningen för Kraft-och Värmeteknik är sammankallande. I denna grupp ingår prefekter och labb- och verkstadsansvariga från alla institutioner.”

När beräknas allt vara klart?

”Det beror naturligtvis på planen som vi tar fram just nu och behovet av upprustning och förändring. Vi vill undvika att flytta in i en byggarbetsplats och ska försöka planera därefter.”

Vad tycker medarbetarna om de här förändringarna?

”Vi har fått positiv feedback på vår intention att samla Institutionen för Lärande, integrera våra verksamheter bättre och att stärka våra labbmiljöer både genom lärarutbildning, studentaktiviteter och forskning. Samtidigt finns det naturligtvis förståelig oro kring flyttplaner och om vår framtida arbetsmiljö. Vi är medvetna om detta och det är viktigt att ta hand om feedback från medarbetare, fack och skyddsombud. Samtidigt behöver vi alla förstå att vi gör detta för att rusta oss för framtiden. Vi anpassar oss till nya sätt att arbeta, varierande närvaro på arbetsplatsen, de ekonomiska förutsättningarna och behoven av att ha en integrerad skola med en levande experimentell miljö. Vi försöker skapa förståelse för detta genom att transparent förmedla bakgrund och syfte till varför vi ser över lokalerna."

Är det fler skolor på KTH som gör samma sak?

"I KTH:s verksamhetsplan är ”se över lokaler” ett av uppdragen från KTH:s styrelse. Detta är en viktig agenda i skolchefsrådet och flera skolor ser över sina lokalbehov nu."

Intervju: Anna Gullers

Kontakt