Till innehåll på sidan

En verktygslåda som kan sprida forskning

Publicerad 2021-11-16

Nyligen lanserade Research Support Office tre nya Canvaskurser för att vidareutbilda KTH:s forskare, en av dessa med temat kommunikation. Hej, Louise Gustafsson, ansvarig för forskningskommunikation på KTH, varför behöver forskarna lära sig den ädla konsten att berätta om sina jobb?

Porträtt av Louise Gustafsson
Louise Gustafsson, ansvarig för forskningskommunikation på KTH

– KTH har mycket spännande forskning, och den förtjänar att synas så mycket som möjligt. Visst har KTH forskningskommunikatörer, men det är ju forskarna som är de verkliga experterna inom sina områden. Och expertkunskap är allt mer efterfrågat i dagens medielandskap, helst vill man få information direkt från källan, till exempel om hur energiteknik fungerar eller hur vaccin tas fram.

– Allt fler, inte minst forskningsfinansiärerna, efterfrågar också en plan för hur man ska kommunicera och hur man hade tänkt sprida sina resultat, både inom och utanför den akademiska världen. Med den här kursen får forskarna hjälp med att ta ett större ansvar för att sprida sin kunskap, men också förstå vad som förväntas av dem.

Vem har mest nytta av kursen, vem bör gå den?

– Jag tror att alla forskare på KTH har nytta av den, från doktorander till professorer. Allra mest användbar är den såklart om man vet ganska lite om kommunikation men vill lära sig mer och bli bättre på att kommunicera på egen hand. Men även de som redan är duktiga på att kommunicera kan lära sig nya saker. I kursen får man forskningskommunikatörernas bästa tips.

Vad vill du att man ska ha fått med sig efter Canvaskursen?

– Min förhoppning är man ska få verktyg, till exempel för att planera och mäta sin egen kommunikation, skriva bättre texter och kartlägga när det är bäst att kommunicera och på vilket sätt. Framför allt hoppas jag att kursen ska inspirera deltagarna, väcka deras kreativitet och få dem att börja kommunicera mera. Kommunikation behöver inte alls vara svårt – det är lätt och kul när man vet hur man gör det effektivt och träffsäkert!

Vad säger du till de som tycker att de har ont om tid för att gå en sån här kurs?

– Forskare är ofta upptagna individer, och det kan förstås vara en tröskel att gå en kurs parallellt med sitt dagliga arbete. Kursen är i Canvas, och det finns ingen tidsbegränsning för hur lång tid den får ta. Gör ett kapitel och fortsätt någon annan dag när du har en stund över. Bäst är förstås att det inte går för lång tid. Kursens olika delar hänger ihop och gör sig bäst i följd. Kursdel ett till fem handlar om kommunikationens grunder, där vi går igenom saker som att hitta sin målgrupp, att förvandla sin forskning till en intressant story, hur man kan skapa sitt eget kommunikationsarkiv och göra en enkel kommunikationsplan. Del sex handlar om centrumkommunikation, och del sju om kommunikation och impact i EU-projekt. Det går fint att välja de delar som känns mest relevant!

Forskningskommunikation Canvaskurs (eng)