Till innehåll på sidan

Enheten Förbränningsmotorer avvecklas

Publicerad 2021-12-01

Institutionen för Maskinkonstruktion (MMK) avvecklar enheten Förbränningsmotorteknik. Den bakomliggande anledningen är att fossildrivna fordon är på väg ut ur samhället.

Enheten Förbränningsmotorteknik har jobbat med att utveckla renare och energieffektivare motorer och att anpassa dessa för framtida biobaserade bränslen.

Porträtt of Martin Grimheden
Martin Edin Grimheden. Foto: Anna Gullers

– Vi har under lång tid försökt att ställa om mot de forskningsfrågor som vi tror kommer att vara aktuella i en fossilfri framtid, med alternativa bränslen, hybriddrifter mm men har helt enkelt inte lyckats ställa om tillräckligt fort, säger Martin Edin Grimheden , prefekt för MMK.

Han berättar att det har varit en lång och smärtsam process som är kopplad till utvecklingen hos externa finansiärer, industriella samarbetspartners och den övergripande samhällsomvandlingen. Därmed stängs också det fullskaliga motorlabbet med fyra provceller sista december i år - det är svårt att hitta finansiering för storskalig experimentell verksamhet idag, menar Martin.

Men allt lägger inte ned. Den del av verksamheten som relaterar till styrsystem, sensorer flyttar exempelvis till enheten för Mekatronik och inbyggda styrsystem.

– Här ser vi synergier med den forskning som redan bedrivs där inom exempelvis eldrifter och även autonoma fordon. Vi har också förhoppningar om att kunskaper och kompetenser relaterade till drivlinetekniker och partikelemissioner kan fortsätta utvecklas på vår enhet för system och komponentdesign.

Enheten Förbränningsmotorteknik upphörde formellt den sista oktober i år. Den absoluta majoriteten av medarbetare har redan flyttat till andra enheter.

– Jag är mycket imponerad hur väl organisationen har hanterat detta. Det har hela tiden funnits en stor samarbetsvilja från samtliga inblandade och en förståelse för varför vi behöver göra detta. Vi har till exempel haft en enhetschef som i praktiken avvecklat sin egen roll, vi har doktorander som gjort jobb som de egentligen inte skulle gjort. Forskare som vänder ut och in på sig själva för att hitta lösningar. Och det finns oerhört kreativa förslag på hur vi ska använda lokalerna och utrustningen. Den samarbetsvilja som jag sett här är oslagbar!

Maskinkonstruktion har också lett centrumbildningen CCGEx som forskar just inom området förbränningsmotorteknik, och även här sker förändringar.

– CCGEx nuvarande form upphör under 2022 och övergår i bästa fall i ett nytt center. Vi har redan lämnat över stafettpinnen till institutionen för Mekanik, och om vi deltar i nästa omgång så blir det under nya förutsättningar och nya ämnesspecialiceringar.

Text: Anna Gullers