Till innehåll på sidan

Ett råd som slår vakt om doktorandens rättigheter

Publicerad 2024-02-20

Steffen Hammer är ny ordförande för ITM-skolans doktorandråd. Upptäck varför han engagerar sig och vad han hoppas förändra under sin mandatperiod.

Porträtt Steffen
Steffen Hammer, doktorand på EGI och ordförande i ITM:s doktorandråd.

Hej Steffen Hammer, du är den nya ordföranden för ITM:s doktorandråd. Varför engagerar du dig i det här rådet?

– Jag såg behovet av en bättre struktur i rådet och att man behövde bli bättre på uppsökande verksamhet mot doktoranderna vid varje institution. De flesta doktorander vet inte att doktorandrådet finns – eller vad vi gör, såvida man inte har en kompis i rådet.

– Jag var faktiskt redan involverad i rådet som utbildningsansvarig under 2023, då jag tog över efter en kollega på Energiteknik (EGI). Under 2023 var inte alla positioner tillsatta, eller så hade personer dubbla roller inom rådet.

Vad är rådets uppgifter?

– Syftet med ITM:s doktorandråd är att främja en mer effektiv och högkvalitativ forskarutbildning och forskning. Detta innebär att förbättra de allmänna villkoren för doktoranderna och att göra dem medvetna om sina rättigheter och skyldigheter under doktorandtiden. Dessutom organiserar vi sociala evenemang för att interagera med doktorander inom institutionerna eller hela skolan.

Vad vill du förbättra/förändra under din tid som ordförande?

– Jag vill öka doktorandernas engagemang i rådet men också ge det mer struktur. Viktigast av allt: jag vill öka medvetenheten om doktorandernas rättigheter eftersom de senaste två undersökningarna bland doktoranderna har visat att ITM saknar bra handledning. Slutligen vill jag också organisera fler sociala evenemang.

Berättat för Anna Gullers

ITM:s doktorandråd

Styrelse

Chair: Steffen Hammer

Vice chair: Mohammad Abuasbeh

Treasurer: Mohammad Abuasbeh

Educational Manager: Viktor La Torre Rapp

Event manager: vakant

Webmaster: vakant

PADs (Programansvarig doktorand)

PAD for Industrial Economics and Management: Emily Christley

PAD for Engineering Design: Nils Jörgensen

PAD for Production Engineering: Fabio Marco Moretti

PAD for Energy Technology: Steffen Hammer

PAD for Learning: Ellinor Hultmark

PAD for Materials Science and Engineering: vakant

Dr/THS | Doctoral students network at KTH

ITM PhD Student Council | KTH