Till innehåll på sidan

Förstärkning till Leancentrum

Publicerad 2021-08-24

Under pandemin har KTH Leancentrum i Södertälje fått förstärkning i Pia Bernengo och Andreas Bohlin. De kommer att jobba med flera av Leancentrums kurser och uppdragsutbildningar, bland annat för Scania och Göteborgs Energi. 

– Under pandemin har vi fått flertalet förfrågningar från företag om att ta fram fler digitala kurser för yrkesverksamma. Så arbetet med livslångt lärande behövs och vår kompetens efterfrågas, säger Johanna Strömgren, föreståndare för .

Porträtt Pia
Pia Bernengo

Pia Bernengo anslöt i november, och är i grunden pedagog, men har jobbat med Lean inom bank- och försäkringsbranschen. Nu ansvarar hon bland annat för den digitala kursen Leda Hållbart med Lean.

– Jag har sett både vad ett bra och ett dåligt ledarskap kan göra och min hjärtefråga är därför styrning och ledarskap. Vad är det som gör att det blir som vi har tänkt oss? Och hur gör man det lättare att göra rätt?

Andreas började på Leancentrum i april och har arbetat länge med Lean - både som linjechef och konsult. Han har även drivit ett antal större utvecklingsprojektprojekt där han infört så kallade Agila metoder.

Porträtt Andreas, lerig i mountainbikeklädsel
Andreas Bohlin

– Jag brinner extra mycket för att förstå människors drivkrafter och kombinerar gärna idrotts- och motivationspsykologi i arbetet med Lean och Agile, säger Andreas.

Att komma ny till en arbetsplats under en pandemi har varit både lite frustrerande och förvirrande, menar Pia och Andreas - speciellt med tanke på att Leancentrum verkar i många olika sammanhang där det fysiska mötet är viktigt.

– Men efter omständigheterna tycker jag att det har gått förvånansvärt bra att anpassa sig till det digitala livet. Kriser gör att man måste tänka och handla annorlunda, säger Pia.

 är ett kompetenscenter där forskning och praktik används för att hjälpa företag och organisationer att leda och systematisk förbättra arbetsprocesser.

Text: Anna Gullers