Till innehåll på sidan

Han ska vaska fram PMH i version 2.0

Lastbil och porträtt av Peter
Peter Samuelsson leder utredningen av PMH:s framtid.
Publicerad 2021-06-14

När centrumet PMH:s tidsramar nu går ut har KTH:s rektor beslutat att verka för en fortsättning av verksamheten. Uppfattningarna om HUR man går vidare går dock isär. Rektor har därför beslutat att Peter Samuelsson nu ska utreda hur ett PMH 2.0 skulle kunna se ut.

Det handlar om Sveriges konkurrenskraft på området drivlinor för tunga fordon, ett område där Sverige idag har en världsledande position genom starka industriföretag som Scania, Volvo och Sandvik liksom många andra verkstadsföretag och materialtillverkare.

Hos centrumbildningen PHM, har man under fem års tid arbetat med att utveckla och förbättra teknologierna för drivlinor för tunga fordon. Under ledning av föreståndare Jannik Henser har centrumet genomfört ett stort antal projekt tillsammans med industriella partners samt forskningsinstituten Fraunhofer, RISE och Swerim.

För rektor Sigbritt Karlsson är samarbetet mellan KTH och industriföretagen prioriterat. KTH är en viktig del av arbetet att säkra upp kompetensen inom området drivlinor, både genom sin forskning och de nya ingenjörer som ska ut i industrin. Rektorn har därför förlängt projektet till mars 2022 med en placering på Institutionen för Industriell produktion (IIP), och under tiden ska en möjlig fortsättning utredas – ett jobb som leds av Peter Samuelsson.

– Det stämmer, jag har fått i uppdrag att fokusera på verksamheten och innehållet för att se hur man skulle kunna fortsätta med ett PMH 2.0 i samarbete med nuvarande och nya partners. Det handlar alltså inte om att ta någons jobb, utan att hitta nya möjligheter till samarbeten. Mitt arbete ska vara klart vid årsskiftet.

Peter Samuelsson har lång erfarenhet inom både industri och akademi. Idag har han egen verksamhet och hjälper företag och myndigheter med utvecklingsfrågor. Men han har kvar en fot på KTH och handleder fortfarande doktorander på Enheten för processer. Han hoppas nu kunna bidra till att alla i projektet får ”säga vad de har på hjärtat”.

– Det har funnits en del frustration och olika idéer om vad som ska göras och vart man vill. Sånt händer när engagerade människor och organisationer kommer samman, säger Peter Samuelsson.

Peter har redan börjat med att intervjua personer som arbetat med PMH för att få allas bild av läget och skapa sig en uppfattning om vad som fungerat och vad som kan göras bättre under de fem år som centrumet funnits.

– Det är viktigt att påminna sig om varför PMH är viktigt och bildades en gång i tiden. Av det här ska jag dra slutsatser och ge förslag på hur PMH skulle kunna gå vidare. Jag hoppas att jag har tillräckligt mycket erfarenhet och diplomatiska egenskaper för att vaska fram vad som är rimligt att fokusera på för att PMH framgångsrikt ska kunna utvecklas vidare.

Text: Anna Gullers