Till innehåll på sidan

Ledarforum ska vässa ITM-ledarna

Kvinna som sitter med armarna utsträckta
Bild från Unsplash.
Publicerad 2021-09-22

Hur säger man till en anställd att personen inte gör sitt jobb? Vilket ansvar har jag när jag plötsligt är chef? Och hur håller jag ett medarbetarsamtal? ITM:s nya Ledarforum ska stötta cheferna och göra dem till ännu bättre ledare.

Tänk dig att du är chef. Du har en medarbetare som luktar illa och dina övriga medarbetare vill att du pratar med personen med bristande hygienrutiner. Hur gör du när du kallar till ett möte? Vad får man säga och vad kan man egentligen lägga sig i? HUR framför man ett känsligt budskap som riskerar såra eller besvära någon?

– Då kan man börja med att höra av sig till mig. Här kan jag stötta. Det säger Anna Blendow, HR-strateg som i höst har startat Ledarforum, ett nätverk för ITM:s chefer.

Anna Blendow
Anna Blendow.

Ledarforum är en ny plattform på ITM som samlar en rad aktiviteter som ska stötta ledarna i sitt chefskap. Det kan exempelvis handla om utbildningar kopplat till ekonomi, hur man rapporterar bisysslor eller hanterar misskötsamhet. Vissa aktiviteter blir mer eller mindre obligatoriska för de som har en ledarroll, som information kopplad till det administrativa årshjulet. Information som ska nå ut till alla medarbetare paketeras och skickas ut till ledarna inför APT-möten.

Men Ledarforum erbjuder också utbildningar, workshops och inspirationsföreläsningar. I det nya forumet ska cheferna kunna dela med sig av utmaningar och frågor, kunna bolla med expertis och varandra - och även få hjälp med det svåra samtalet.

– Vi har fantastiska chefer men de jobbar i en komplex miljö som är hierarkisk och internationell. I akademin kliver man också in i chefskapet under en tid för att sedan går tillbaka och blir en vanlig kollega igen - det är svårt, säger Anna.

– Det är mänskligt att tycka det är obehagligt att vara tydlig mot kollegor. Därför kommer det också finnas möjligheter till coachning och chefshandledning, tanken är att det man ska kunna utvecklas i sitt ledarskap.

Dessutom är det mycket praktiskt man måste ha koll på som nybliven chef. Man måste veta vilket ansvar man har när man plötsligt axlar den nya rollen. Till en början kommer Anna Blendow att ha individuella samtal med alla 42 chefer för att fånga upp vilka utmaningar de står inför och hur behoven ser ut. Huvudfokuset för Ledarforum kommer att ligga på cheferna i kärnverksamheten, det är där hon främst ser att stöttningen behövs.

– Det är svårt att veta var man ska börja när man upptäcker något som inte fungerar i ens verksamhet, ofta är det motigt att ta tag i problemen direkt och veta hur man nystar i problemen. Att bolla såna här situationer i caseform har vi gjort på ledarinternatet tidigare, och att få de andras input har varit väldigt uppskattat. Det här kommer vi att fortsätta med i Ledarforums regi. Dessutom är det ett bra sätt att träffas över verksamhetsgränserna, det blir en brygga mellan kärn- och stödverksamhet.

Formerna för Ledarforum kommer att variera. Ibland blir det ren information på zoom, andra gånger diskussioner i fysisk form. Och beroende på ämnen plockas expertis in från det område som är i fokus.

– Utbildingens digitalisering är ett ämne som vi ska disutera i dagarna. Då kommer IT-chefen Hans Wolfart att delta med tillsammans med Joakim Lilliesköld och Andreas Alm Arvidsson, berättar Anna Blendow.

– Men framför allt är det chefernas behov som kommer att styra. Det finns inget tvång att delta, men jag hoppas det ska bli informellt och att vi får ihop en grupp som känner tillit till varandra.

Teman på agendan:

  • Ekonomi och budget för chefer
  • Utbildningens digitalisering
  • Ny som chef
  • Arbetsmiljö

Text: Anna Gullers