Till innehåll på sidan

Möt den moderna ledaren

Grupp människor som diskuterar i ett rum. En kvinna i mitten jestikulerar och alla verkar lyssna.
Stöttande, närvarande och styrd av tydliga värderingar tycker Johanna att dagens ledare behöver vara. Foto: Antenna på unsplash
Publicerad 2021-09-29

En coach med stora öron och ögon. Så skulle man mycket förenklat kunna beskriva dagens goda ledare. Johanna Strömgren som håller i ledarutbildningar på KTH Leancentrum berättar om ett ledarskap som snabbt förändras.

I dagarna har medarbetarna på KTH fått skicka in förslag på profil för rektorstjänsten på KTH. Att vara ledare var en gång i tiden synonymt med att få stå oemotsagd, eller att peka med hela handen. Idag har vi en modernare syn på ledarskap. Vi söker personer som är lyhörda och stöttande och kan representera sitt team.

Porträtt Johanna
Johanna Strömgren, föreståndare för KTH Leancentrum.

”I industrin, och även i akademin, har chefen traditionellt varit en specialist, det har varit en karriärväg till chefsposterna. Men bara för att du är expert inom ett område betyder det inte nödvändigtvis att du är en god ledare. Vi har rört oss från chefer som ger instruktioner till ledare som coachar sina medarbetare till engagemang”, säger Johanna Strömgren, föreståndare för KTH Leancentrum i Södertälje.

Johanna och hennes medarbetare håller bland annat i ledarskapsutbildningar för näringsliv, organisationer och offentlig sektor. På kurserna blandar de deltagare från helt olika delar av samhället för att lära av varandra och få strategier och verktyg att leda med.

”Kurserna är väldigt uppskattade. Man kan arbeta i olika verksamheter och ha med sig skilda kulturer från arbetsplatserna, men många av de utmaningar man ställs inför som chef är sig lika”, säger Johanna.

Under sina 20 år som verksamhetsutvecklare och lärare både i industrin och på KTH har hon sett behoven av ett annat ledarskap födas. Idag sker teknikskiften och omställningar snabbare än någonsin tidigare. En chef ska kunna digitalisera sin organisation och leda den i snabb förändring. Samtidigt rivs hierarkierna ned och dagens chefer förväntas vara mer stöttande och coachande än förut.

”Utvecklingen mot ett nytt ledarskap hänger delvis ihop med de nya kraven på att företag måste kunna lära och utvecklas konstant. För det behövs engagerade och delaktiga medarbetare. Då behöver man leda därefter, det vill säga vara stöttande, närvarande och styrd av tydliga värderingar.”

Många företag inom exempelvis IT- och techbranschen har grundats av personer som varken har varit anställda eller lett en organisation utan har fått lära sig det allt eftersom. När dessa personer senare rekryteras till de traditionella bolagen har de ofta helt andra drivkrafter och förväntningar än vad branschen är van vid.

”Det senaste inom ledarskap handlar inte om en chefs egenskaper utan vilka beteenden man har. Allt utgår från dig själv. Du måste vara en god förebild. En bra ledare har inget med ålder eller personliga egenskaper att göra, de flesta kan lära sig det, även om vissa naturligtvis har mer fallenhet för det.”

Man pratar idag om ”hållbart ledarskap”, något som riskerar låta fluffigt. Men det handlar om att få de sociala delarna, de ekonomiska och miljöaspekterna att hänga ihop, förklarar Johanna.

”Till exempel måste även chefen visa att det är viktigt med att ha en bra balans mellan arbete och fritid. Vilka signaler skickar du ifall du mailar medarbetare på kvällar och helger? Etik och moral och blir också allt viktigare för de anställda. Många väljer idag bort jobb om man ogillar organisationens värderingar. Och det är inte ens en generationsfråga längre.”

På kurserna i Södertälje har hon har märkt att den största utmaningen många på ledningsnivå möter är att vara tydlig med vilken riktning och mål verksamheten har. Men sedan är vägen dit minst lika viktig. Johanna jämför med fotbollslaget vars mål är att göra poäng på motståndarlaget. För att nå dit har man spelregler att hålla sig till men man måste samtidigt ständigt träna på hur man bäst lägger upp spelet för att kunna göra mål.

”Man måsta faktiskt träna på att bli bra som team, att bli en lärande organisation som förbättras. Det handlar inte bara om att fokusera på leverans.”

Många av de som Johanna möter under ledarskapskurserna är ofta är för snabba med att presentera lösningar, och hinner inte få med sig medarbetarna på tåget. Men det finns metoder och verktyg för att leda förändringar.

”Det handlar det om att bygga upp system och metoder för att fånga upp avvikelser och förbättringar. Det är en del av allt som vi sysslar med i våra utbildningar.”

Man får heller inte glömma att chefskapet går hand i hand med ett medarbetarskap, påpekar Johanna:

”Leancentrums medarbetare Bengt Savén brukar prata om att vi medarbetare förväntas utföra vårt arbetsbidrag genom att leverera, förbättra och lära. Ledarnas viktigaste uppgift är att skapa ledarbidrag, det vill säga att ge medarbetarna förutsättningar för att lyckas med sitt arbetsbidrag.”

Så när rektors mandattid går ut i slutet av 2022, vilka egenskaper tror du behövs för att leda KTH de kommande åren?

”Det är ju förmågor som vi lär ut på våra kurser: Förmåga att fokusera på det som skapar värde för KTH och våra intressenter, och skapa struktur för systematiskt förbättringsarbete. Att vara tydlig med riktning och mål och systematiskt följa upp detta. Samtidigt bör personen vara ödmjuk och ha tillit till medarbetarna som jobbar i processerna. Nämnde jag ett närvarande och coachande ledarskap?”

Hur ser ett gott ledarskap ut för dig?

”Tillit är nyckelordet här. Bra ledarskap handlar om att vara pålitlig, tro på sitt team och ha förtroende för dem. Men det gäller åt båda hållen, det är som ett ömsesidigt avtal, att ha tillit till varandra. Det är grunden för allt arbete. En chef måste också kunna anpassa verksamheten när världen förändras och våga revidera regler när de är föråldrade.”

Text: Anna Gullers

Hur ser ett gott ledarskap ut för dig?

porträtt

”Tillit är nyckelordet här. Bra ledarskap handlar om att vara pålitlig, tro på sitt team och ha förtroende för dem. Men det gäller åt båda hållen, det är som ett ömsesidigt avtal, att ha tillit till varandra. Det är grunden för allt arbete. En chef måste också kunna anpassa verksamheten när världen förändras och våga revidera regler när de är föråldrade.”

/Robert Tomkowski, PhD, forskare på Industriell produktion (IIP)

porträtt

”Bra ledarskap för mig är synonymt med mentorskap, vägledning och lagarbete. Bra chefskap tar ansvarar för framgångsrikt arbete och lyckade lagarbeten, men också misslyckanden och misstag. Ett bra ledarskap stärker människor, stöder deras utveckling, har tillit till deras arbete och uppmärksammar medarbetarnas bidrag till teamet.”

/Zuhara Chavez, PhD, forskare på Hållbar produktionsutveckling (HPU)

"För mig personligen handlar ett bra ledarskap om att se varje enskild individ i sin grupp, och att ta tillvara på respektive medarbetares kompetenser, tankar och idéer. Jag uppskattar också när man får möjligheten att pröva nya vägar i arbetet och när chefen låta medarbetarna utvecklas och växa i rollen, exempelvis inom olika områden. Med andra ord är det viktigt med en ödmjuk chef som pushar och peppar även vid uppförsbackar och framför allt vid motgångar. Samtidigt är bra ledarskap att uppmärksamma och visa uppskattning för små liksom stora framgångar, så att medarbetarnas motivation och känsla av meningsfullhet i arbetet består."

/Maya Öberg, HR-handläggare, ITM-skolan