Till innehåll på sidan

Nya hattar för Mats Magnusson

Porträtt av Mats Magnusson
Mats Magnusson. Foto: Anneli Nygårds
Publicerad 2023-03-29

Ansvarig för livslångt lärande (LL) och impact på ITM, ny andre vice skolchef.
Hej, Mats Magnusson, även Forskningsutbildningsansvarig, hur kommer det sig att du får dessa områden på ditt bord och hur ska du ta sig an allt?

– LL och impact är områden jag har en hel del erfarenhet av. Jag har under min karriär utvecklat och genomfört uppdragsutbildningar i ganska stor omfattning, det är både stimulerande och viktigt. Halveringstiden för kunskap och färdigheter blir hela tiden kortare och vi måste hitta nya sätt att förse företag och samhället med rätt kompetens.

– Impact är ett stort och brett område. Vårt viktigaste bidrag till samhället, enligt mig, är att vi utbildar skickliga ingenjörer och det kommer även fortsatt att vara av allra högsta prioritet. Självklart måste vi se också fortsätta arbeta med vetenskaplig excellens och jag är väldigt tacksam över att vi tack vare Hatef Madanis tidigare insatser kommit en bra bit på vägen. Det finns en mängd spännande saker att arbeta med kring samverkan, innovation och nyttiggörande. Det sistnämnda delområdet ligger ju väldigt nära min egen forskning inom innovationsledning och jag har också gjort en del studier av universitetens roll i kommersialiseringen av forskning. Jag ser nu fram emot att försöka nyttiggöra den kunskapen. En anledning till att det blev just LL och impact är att de till viss del hänger samman med vår forskarutbildning och det leder förhoppningsvis till vissa synergier.

Vad kommer du att göra i din nya roll som andre vice skolchef?

– Jag ska försöka stötta skolchefen i det vardagliga arbetet. Förutom impact och livslångt lärande förväntar jag mig att det löpande kommer att dyka upp andra uppgifter där jag kan bidra. Vår nya rektor har ju varit tydlig med att han vill att linjeorganisationen ska ha en större och tydligare roll och det medför mer arbete och ansvar för skolledningen. I det läget tror jag det är väldigt bra att skolchefen har två vice skolchefer att delegera till. Med den förändringstakt jag tycker vi kan skönja kommer skolledningen säkert att ha mycket att stå i den närmaste tiden och jag hoppas att min kompetens och erfarenhet kan vara till hjälp i det arbetet.

Vad ser du för utmaningar framöver inom dina nya områden/för KTH?

– Både impact och LL är stora områden som rymmer väldigt mycket. Olika delar av KTH har olika möjligheter och utmaningar. KTH har hittills försökt att arbeta med dessa frågor på ett relativt likartat sätt, men vi behöver anpassa arbetet mer till de förutsättningar som finns på varje enskild skola. En stor utmaning blir därför att välja vilka delar av områdena vi ska prioritera. Även inom ITM har våra verksamheter olika karaktär och det kan därför bli svårt att hålla ihop arbetet. En stor tillgång på vår skola är att hela ITM genomsyras av en vilja att arbeta nära företag och andra organisationer. Att arbeta med LL och impact är något som de flesta av oss ser som en naturlig del av våra roller.

Vet du redan nu vad du vill hugga tag i först?

– Det finns helt klart en väldigt stor potential på ITM rörande LL och impact så det saknas definitivt inte saker att hugga tag i. Samtidigt är det viktigt att bli bättre på att våga prioritera och inte försöka göra allt på en gång. Inom LL behöver vi just nu fokusera på snabba lösningar för att skapa extra intäkter som lindrar den tuffa ekonomiska situationen. På längre sikt behöver vi en tydligare strategi som utgår ifrån våra specifika förutsättningar. Vad gäller impact är jag personligen intresserad av att ta mig an frågor rörande samverkan och innovation, men det viktiga är att vi fokuserar på de aktiviteter som är viktigast för skolan och institutionerna. Att ta fram en sammanhållen impactstrategi för skolan blir det första steget och det hoppas jag att vi snart kan komma igång med.

Du är fortfarande forskarutbildningsansvarig, hinner du med allt?

– Bra fråga. Jag hoppas givetvis att det ska finnas en del synergier mellan de olika ansvarsområdena, men jag är medveten om att det emellanåt kan bli ganska mycket att stå i. Men det handlar också om att våga prioritera och inte springa på riktigt alla bollar.

Intervju: Anna Gullers