Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

På KTH Södertälje är dialogen i fokus

Kollage tre bilder: campus Södertälje, Anna och Magnus
Anna Jerbrant, Södertäljeflyttens projektledare, och Magnus Wiktorsson, prefekt på institutionen produktionsutveckling (IPU) ger en statusuppdatering..
Publicerad 2024-06-10

Flytten från Södertälje påverkar både KTH:s studenter och medarbetare och samtalen är i full gång för att fånga upp möjligheter och undvika risker. Vi satte oss ner med Anna Jerbrant, flyttens projektledare och Magnus Wiktorsson, prefekt på institutionen för produktionsutveckling (IPU) för att prata riskbedömningar och industrisamarbeten.

Till hösten 2025 ska alla medarbetare ha lämnat KTH Södertälje och redan i höst kommer studenter på civilingenjörsprogrammet i Industriell teknik och hållbarhet att ha mycket av sin undervisning på KTH Campus. Mitt i flyttpusslet står Anna Jerbrant , projektledare för Södertäljeflytten, och Magnus Wiktorsson , prefekt på IPU. Förutom dem och IPUs ledningsgrupp är det många inblandade från HR, Ekonomi, fastighetsavdelningen och förstås medarbetare, programansvariga och studentrepresentanter.

– Dialogen är jätteviktig, säger Anna Jerbrant. Under mars och april har vi haft flera hearings med studenterna på samtliga program som berörs och där fick jag bland annat frågor om hur tomt KTH Södertälje kommer att vara framöver och hur studieplatserna på KTH Campus ska räcka till. Det är exempel på sådant vi jobbar hårt med just nu, i dialog med THS, TT-sektionen, programansvariga, fastighetsavdelningen med flera.

Under våren har det även gjorts riskbedömningar där alla medarbetare haft chansen att bidra, både de som flyttar från Södertälje och de som tar emot personal i Stockholm och Flemingsberg. Magnus Wiktorsson tar arbetsmiljöansvaret på allvar och ser ett behov av att noggrant titta på kontors- och labblösningar, samt tillgången till undervisningssalar. Även den psykosociala aspekten hanteras.

– Vi ser att det skulle kunna uppstå konflikter kring olika sätt att arbeta, olika kulturer, nya kontorsanpassningar, förtätningar, delade labb etcetera. För att hantera det behöver vi skapa förståelse för varandras arbetssätt och ha en öppen kommunikation.

– Det kan också tänkas att vi får en ökad arbetsbelastning under läsåret 2024/2025. En del medarbetare kommer att arbeta på två campus, planera flytten och flytta, samtidigt som vi behöver bedriva god undervisning och forskning. För att hantera det etablerar vi redan nu gemensamma arbetsformer för tjänsteplanering för bättre överblick, men vi behöver också ha en tät dialog med medarbetarna kring varje individs situation. 

Olika personalgrupper berörs olika

”Hur blir det med mitt jobb?” är det många som undrar. Något som enligt Magnus Wiktorsson är oerhört komplext. Institutionens ekonomiska läge, med prognostiserade underskott för både 2024 och 2025, har lett till anställningsstopp och bromsade investeringar. Dessutom görs det förändringar i utbildnings- och kursutbud, samtidigt som ett antal personer kommer att lämna KTH på grund av tidsbegränsade tjänster, på egen begäran och genom pensionsavgångar.

– Vi tittar på KTH:s behov och arbetar med olika personal- och verksamhetsgrupper för sig. En grupp lärare från basåret flyttar med till Flemingsberg i juli 2025. De var på besök nu i april för att bekanta sig med sina nya kollegor och titta på lokalerna.

– Övriga lärare och forskare vid IPU planeras verksamhetsmässigt in till institutionens lokaler på KTH Campus. För denna grupp är situationen lite mer svårplanerad eftersom vi har stora osäkerheter i ekonomin och utbildningsutbudet. Vi har tyvärr inte alla svar än och uppmuntrar våra medarbetare att lyfta frågor och funderingar till sin närmaste chef, skyddsombud eller HR.

Industrisamarbeten fortsätter

Även med viktiga parter som Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och Södertälje Science Park har det förts dialog under våren. En dedikerad arbetsgrupp ska till exempel sammanställa det behov och bidrag KTH fortsatt kan ge för att säkra en stark kunskapsmiljö i Södertälje.

– Både Scania och AstraZeneca är fortfarande mycket viktiga partners för KTH, säger Magnus Wiktorsson. Det finns delar i vår utbildning och forskning som har ett stort behov av närvaro i Södertälje och vi vill gärna möjliggöra det. Även på KTH Campus ser vi behov av utvecklade samverkansformer med industrin, inklusive Scania och AstraZeneca.

Till hösten kommer det att finnas en detaljerad projektplan, som till början av våren 2025 kommer att utvecklas till än mer konkreta flyttplaner. Medarbetarna på IPU får löpande information vid möten i olika former.

– Vi är många som arbetar med planeringen av alla olika detaljer av flytten just nu, säger Anna Jerbrant. Alla berörda kommer bli involverade tids nog, men ni kommer behöva ha tålamod till början av höstterminen.

Text: Ulrika Georgsson

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-06-10