Till innehåll på sidan

Prefekterna går från ord till handling

6 porträtt på personer i ledningsposition.
Martin Edin Grimheden, Annika Borgenstam, Magnus Wiktorsson, Björn Laumert, Arnold Pears och Cali Nuur har alla olika svar på vad de ska göra med RAE-resultaten.
Publicerad 2022-05-31

Forskningsutvärderingen (RAE) är över, sammanfattad och till och med tryckt. Nu börjar arbetet med att vässa KTH:s forskning och organisationer. Vi frågade ITM:s sex prefekter vad de gör med RAE-resultaten.

Cali Nuur, INDEK

”Utifrån slutsatserna i RAE rapporten, som bland annat handlade om att vi skulle jobba mer med industrin eftersom vår utbildning är relevant, har vi skapat ett Advisory Board på Indek. Vi har bildat en arbetsgrupp som ska ta fram en handlingsplan som ska vara klar i maj. Arbetsgruppen leds av Mats Engwall och består av avdelningscheferna Frauke Urban och Anders Broström, och deras arbete har förankrats hos kollegorna på Indek. Utifrån det håller vi på med att ta fram en strategisk handlingsplan som vi ska använda för att utveckla Indek. ”

Martin Edin Grimheden, MMK

”Vår expertgrupp gav fyra ganska tydliga förslag. Den första var att dra nytta av framgångar från våra centrumbildningar och utveckla verksamheten mot systemteknik, mot mer holistiskt synsätt på produktutveckling med hållbarhet, sociotekniska system, design. Här jobbar vi nu med tre-fyra profiler på nya fakultetstjänster som vi vill inrätta. Förslag två handlar om infrastruktur, att gå från ”monumental infrastruktur” till mindre experiment. Vi har redan avvecklat vårt förbränningsmotorlaboratorium och ser fram emot diskussioner på skolnivå om samutnyttjande av andra lab. Förslag tre var att förbättra vår internationella synlighet, vi uppmanas tex delta på fler internationella konferenser. Här vill vi inrätta en institutionsövergripande roll för en person som ska leda oss i detta, genom att dra nytta av våra centrumbildningar, industrinätverk, satsningar på livslångt lärande och försöka skapa impact utifrån detta. Det fjärde och absolut svåraste förslaget var att byta namn på institutionen, för att bättre stämma överens med vår verksamhet, och den utmaningen sparar vi till sist.”

Magnus Wiktorsson, HPU+IIP

”Vid HPU och IIP är vi mitt uppe i ett gemensamt arbete kring framtidens forskning och forskarutbildning. I och med sammanslagningen mellan de två institutionerna har vi workshops och diskussioner kring hur vi ska skapa en starkare produktionsforskning tillsammans. RAE rapporten ger mycket bra input i många frågor. Den poängterade behovet av att lyfta blicken och tänka nytt i dessa tider när industrin måste ställas om på många sätt.”

Arnold Pears, Lärande

”Vår institution har haft ett antal workshops med medarbetare med forskningsintresse och ambitioner. Tanken är att få till en kritisk massa inom forskningsklustren och öka transparensen i både finansiering och vår strategiska riktning. Resultatet kommer att vara en konsolidering av forskningen och ett bättre kollegialt stöd i utveckling av forskning och forskningsansökningar.”

Björn Laumert, EGI

”EGI har jobbat med interna workshops på de tre avdelningarna för att dra lärdom av RAE:ns feedback, och har efter det haft en workshop på EGI-nivå. Vi har identifierat ett antal styrkor och förbättringsområden som vi tar med till ITM:s ledarseminarie i juni.
Det viktigaste att förbättra är de forskningsområden som vi har identifierat inom EGI. Dessa behöver ha tillräckligt med kritisk massa så att de har livskraft över tid. Vi behöver jobba mer med några som inte har tillräckligt med aktivitet. Men vi har också identifierat EGI-övergripande styrkeområden där hela institutionen bör vara integrerad. Detta handlar om tex digitalisering och AI inom energiteknik; energimodeller och kopplingar från komponentmodell till till systemmodell; materialteknik för energi för att nämna några.”

Annika Borgenstam, MSE

”På MSE har vi utgått från vår egen RAE-rapport och experternas rapport och tagit fram en handlingsplan. Vi har prioriterat vad vi anser vara allra viktigast, det är mycket vi kan göra men vi kan inte göra allt. Nu diskuteras och förankras den internt så att vi får en gemensam plan av vad vi jobbar mot.”