Till innehåll på sidan

Val till ITM skolkollegium

Publicerad 2021-10-05

Det börjar bli dags att välja ledamöter till skolkollegiet på ITM-skolan för nästa mandatperiod. På denna sida kan du läsa mer om vem som är valbar och hur du nominerar dig.

Snart är dags att välja ledamöter till skolkollegiet på ITM-skolan för nästa mandatperiod. Skolkollegiet träffas minst två gånger per termin och mötena är öppna för alla skolans kollegor som vill bidra och delta i diskussioner kring skolans utveckling. Ledamöterna väljs genom val bland fakulteten på ITM-skolan för en period på två år med möjlighet till omval. Vill du engagera dig som ledamot eller ställa upp för ytterligare en period?

Skolledningen kommer att kontakta alla som är valbara för att höra om de vill kandidera. 

Därefter är det dags för dig att rösta. Det gör du digitalt under perioden 25 oktober till 15 november, 2021. Mer information kommer.

Porträtt Kristina Palm

Ex-ordförande har ordet

Skolkollegium är ett viktigt forum för att fakultetens röst ska bli hörd, menade Kristina Palm när hon och 13 kollegor från ITM-skolan 2020 tog plats i det första skolkollegiet. Läs Kristinas reflektioner från i maj 2020. 

Valbar till skolkollegiet

Är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är:

 • anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare
 • anställd som biträdande lektor
 • anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund

Förväntan på en vald ledamot

 • Aktivt deltagande i skolkollegiet. De valda ledamöternas uppdrag är att lyfta, diskutera och utveckla frågor som är relevanta för dem som kolleger på KTH.
 • Aktivt deltagande i KTH kollegialt forum.

Röstlängden för valet är fastställd av ITM:s skolchef och anslagen på intranätet: Röstlängd ITM skolkollegium, 2021 (pdf 111 kB) .

För dig som vill engagera dig

Vill du efter att ha läst detta nominera dig själv? Vill du engagera dig och kandidera som ledamot eller att väljas om för ytterligare en period, ska du besvara mailet från skolledningen och bifoga en kort motivering. 

Val kommer att ordnas institutionsvis. Ordförande och vice ordförande kommer att utses av dekanus och prodekanus i samråd med de valda ledamöterna.

På ITM ska två kandidater per institution väljas.

Tidplan

 • 2021-10-04: Röstlängd fastställd av skolchef.
 • 2021-10-05: Röstlängd anslås på intranätet.
 • 2020-10-07–2021-10-21: ITM management skickar ut information via mail till alla valbara och ber dem svara om de accepterar att vara vald ledamot.

 • 2021-10-22: Information om valbara anslås på intranätet.

 • 2021-10-25—2021-11-15: Varje institution genomför val med Artologic Survey & Report.

 • 2021-11-16–2021-11-20: Varje institution skickar resultat av val till den administrativa chefen.

 • 2021-11-21–2021-11-30: Skolchef fastställer valresultat. Namn på valda ledamöter med institutionstillhörighet skickas till fakultetsrådet.