Till innehåll på sidan

Programmets organisation

Här ser du vilka personer som ingår i olika grupperingarna och vad de ansvarar för.

Styrgrupp

Leder arbetet och ansvarar för att programmets mål uppnås.

 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (ordförande)
 • Sonja Berlijn, skolchef, EECS
 • Muriel Beser Hugosson, skolchef, ABE
 • Sandra Di Rocco, skolchef, SCI
 • Pär Jönsson, skolchef ,ITM
 • Mikael Lindström, skolchef, CBH
 • Jan Gulliksen, vicerektor digitalisering
 • Representanter, Centrala samverkansgruppen (CSG)
 • Representant, Tekniska Högskolans Studentkår (THS)

Universitetsdirektörens chefsgrupp

Bidrar med beslutsunderlag, säkerställer organisationsöverskridande arbetsformer, arbetar för att programmets principer genomsyrar utvecklingen, beslutar om avdelningens resurser till det gemensamma arbetet. 

 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (leder chefsgruppen)
 • Åsa Ankarcrona, avdelningschef, Kommunikation och näringslivssamverkan (CBL)
 • Christina Carlsson, administrativ chef, ITM 
 • Lisa Ericsson, avdelningschef, KTH Innovation (INV)
 • Annica Fröberg, avdelningschef, Personalavdelningen (HR)
 • Maria Granath, avdelningschef, Fastighetsavdelningen (PD)
 • Maria Gustafson, avdelningschef, Forskningsstöd (RSO)
 • Maria Haglund, avdelningschef, KTH Biblioteket (KTHB)
 • Britt-Louise Henriksson, administrativ chef, GVS
 • Katarina Jonsson Berglund, avdelningschef, Utbildningsstöd (EDO)
 • Marie Larsson, administrativ chef, CBH 
 • Susanne Odung, avdelningschef, Ekonomiavdelningen (FO)
 • Fredrik Oldsjö, avdelningschef, Ledningskansliet (MO)
 • Joakim Palestro, administrativ chef, EECS 
 • Helene Rune, administrativ chef, SCI 
 • Johanns Stellan, administrativ chef, ABE 
 • Hans Wohlfarth, avdelningschef, IT-avdelningen (IT)

Områdesgrupper och ansvariga

Administrativa chefer på skolorna och avdelningschefer inom GVS arbetar tillsammans inom sju olika stödområden. Områdesindelningen är grov och områden som inte direkt framgår av indelningen, t ex samverkan och arkivfrågor, ska inkluderas där det är mest relevant och i vissa fall i flera områden. 

Grupperna ansvarar för att leda, planera och utveckla stödområdet i samarbete med övriga grupper.

Utbildning - Katarina Jonsson Berglund (EDO), Helena Rune (SCI)
Forskning - Maria Gustafson (RSO), Maria Haglund (KTHB), Lisa Ericsson (INV)
Ekonomi - Susanne Odung (FO), Christina Carlsson (ITM)
HR - Annica Fröberg, HR, Johanna Stellan (ABE)
Kommunikation - Åsa Ankarcrona (CBL), Joakim Palestro (EECS)
Infrastruktur - Maria Granath (PD), Hans Wohlfarth (IT), Marie Larsson (CBH)
Ledningsstöd - Fredrik Oldsjö, samtliga administrativa chefer

Prefektråd

Prefektrådets huvudsakliga uppgifter är att identifiera prioriterade stödbehov inom utbildning och forskning och stödja genomförandet i organisationen.

 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (ordförande)
 • Maria Håkansson, prefekt, ABE
 • Annika Gram, prefekt, ABE
 • Istvan Furo, prefekt, CBH
 • Cecilia Williams, prefekt, CBH
 • Hans Edin, prefekt, EECS
 • Mikael Skoglund, prefekt, EECS
 • Martin Edin Grimheden, prefekt, ITM
 • Björn Laumert, prefekt, ITM
 • Mats Boij, prefekt, SCI
 • Pär Olsson, prefekt, SCI

Extern rådgivande grupp

En rådgivande grupp med externa representanter kommer att skapas som stöd i verksamhetsutvecklingen av verksamhetsstödet vid KTH.

Programsekretariat

 • Malin Ryttberg, Ledningskansliet (MO/GVS)
 • Wanda Manninger, Utbildningsstöd (EDO/GVS)
 • Anna Johansson, Kommunikation och näringslivssamverkan (CBL/GVS)
Innehållsansvarig:Anna Johansson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-15