Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning

Här finns KTH:s hållbarhetsmål och åtgärder för forskning 2021-2025.

Hållbarhetsmål och åtgärder för forskning 2021-2025

illustration av en glödlampa
Illustration av Jens Magnusson.

Hållbarhetsmål

KTH är ett ledande tekniskt universitet inom forskning för hållbar utveckling och ett klimatneutralt samhälle.

Delmål uppnått senast vid utgången av 2025

2.1 I KTH:s forskningsbas har integrering av hållbar utveckling och klimatforskning ökat (basår 2020). I KTH:s forskningsbas ingår lärare, forskare, fakultetsmedel för forskning, forskarutbildning och centrumbildningar etc.  

2.2 KTH har signifikanta och ökande externa anslag inom hållbar utveckling från olika finansiärer (basår 2020).

2.3 KTH:s forskning leder till ett ökat nyttiggörande i samhället som bidrar till att hållbar utveckling har ökat (basår 2015).

Delmål uppnått senast vid utgången av 2022

2.4 KTH har stärkt den tvärvetenskapliga forskningen inom hållbar utveckling (basår 2020).

2.5 I kontinuerliga och regelbundna granskningar av KTH:s forskning, nyttiggörande och impact ingår hållbar utveckling och klimatfrågor.

2.6 KTH använder i större utsträckning campusområdena i forskning kring hållbar utveckling och klimatfrågor (basår 2020). 

Handlingsplan för hållbarhetsmål forskning 2021-2025

Handlingsplanen beskriver åtgärder, beslutsfattare, ansvarig chef i linjeorganisationen, resurser och när åtgärderna senast ska vara genomförda och hur beslut om åtgärderna ska kommuniceras.

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025

Åtgärder 

1. Beslut fattas om strategiska satsningar inom hållbar utveckling och klimat.

2. Åtgärder genomförs årligen för att få signifikanta och ökande externa anslag inom forskning för miljö, hållbar utveckling och klimat.

3. Ett tvärvetenskapligt forskningscentrum eller motsvarande för klimatomställning etableras.

4. Åtgärder genomförs årligen för att skapa förutsättningar så att KTH:s forskningsresultat bidrar till innovation och nyttiggörande för hållbar utveckling och klimat.