Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Antal träffar: 16

 • Lönehöjning blir en fråga mellan dig och chefen

  Fackförbundet Saco-S och KTH är ense om att slopa systemet med traditionella löneförhandlingar. Däremot har man olika syn på den nya modellens risker.

 • ”Lika lön för lika arbete”

  KTH följer inte de ersättningsnivåer för stipendiater som Svenska institutet satt upp, skriver Saco-föreningen vid KTH i ett debattinlägg. KTH:s nya beslut om nivåerna visar på godtycklighet och drabbar många individer ekonomiskt, enligt Kristina Östman, doktorandansvarig och Lars Abrahamsson, vice ordförande:

 • ”Konstigt att problemet lyfts först nu”

  KTH:s bristande framförhållning är uppseendeväckande, skriver KTH:s Saco-förening i ett svar på rektors replik i debatten om stipendiaternas ersättningsnivåer.

 • ”Begränsad möjlighet att höja stipendier”

  Möjligheten att höja ett doktorandstipendium i efterhand är mycket begränsad. KTH undersöker nu om det är möjligt att komplettera stipendier med deltidsanställningar, skriver rektor Peter Gudmundson i en replik på Saco-föreningens kritik mot KTH:s stipendienivåer:

 • Samverkan

  En organisation kan välja att samarbeta med fackförbunden enligt Medbestämmandelagen (MBL) eller genom samverkan. Samverkan innebär att vissa delar av MBL ersätts, och är också den samarbetsform som vårt kontaktförbund Sveriges Ingenjörer rekommenderar. Syftet med samverkan på KTH är att skapa förutsättningar för ledning och medarbetare att tillsammans utveckla verksamheten. Samverkan styrs genom dels ett centralt samverkansavtal och dels ett lokalt samverkansavtal som förstärker och förtydligar de centrala ramarna.

 • Lokala kollektivavtal

  Saco-S på KTH tar tillvara saco-anslutna medlemmars intressen genom granskning och förhandling av lokala avtal.

 • För dig som sitter i SSG

  Att sitta i en skolsamverkansgrupp innebär att ha inflytande över processer som rör skolans verksamhet. De viktigaste områdena rör omorganisationer och arbetsmiljöfrågor kopplade till exempelvis fysisk flytt av personal. Arbetsgivaren har ett särskilt ansvar för att i god tid tillhandahålla underlag för samverkansprocessen. Det kan vara allt ifrån rekryteringstillstånd till lokalritningar och ekonomiska underlag.

 • Stadgar

  Saco-S lokalförening vid KTH har egna stadgar som bland annat bestämmer om medlemskriterier, val, styrelsens sammansättning och uppgifter för föreningen.

 • Arbetsmiljö

  På KTH sker arbetet med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) genom årliga arbetsmiljöplaner och medarbetarsamtal, genom regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarundersökningar, skyddsronder samt hantering av arbetsskador och tillbud.

 • Bli medlem

  Medlemskapet i ett Saco-förbund har du med dig under hela karriären, oavsett om du arbetar statligt eller på någon annan del av arbetsmarknaden och oavsett om du är anställd som handläggare, utredare, expert eller chef.

 • Skolsamverkansledamöter

  Saco-S har representanter i alla skolsamverkansgrupper (SSG) men vi har alltid behov av fler medlemmar som engagerar sig. Som medlem i SSG räknas du som förtroendevald och har rätt att gå facklig utbildning via KTH:s kontaktförbund Sveriges Ingenjörer, SI. Kontakta styrelsen för att veta mer om hur du kan jobba i SSG och hur du listas som förtroendevald hos SI.

 • Övriga dokument

  Här samlar vi dokument som rör Saco-S lokalförening vid KTH. Dokumenten publiceras i ursprungsformatet.

 • Årsmötesprotokoll

  Här hittar du protokoll från lokalföreningens årsmöten.

 • Kontakta Saco-S på KTH

  På KTH finns mer än 1800 Sacoanslutna medlemmar bland lärare, doktorander, teknisk och administrativ personal! Saco-S lokalförening vid KTH har som uppdrag att ta tillvara samtliga Saco-anslutna medlemmars intressen.

 • Löner

  Varje år genomför KTH en lönerevision. Lönesättningen på KTH regleras genom centrala avtal med Saco-S, OFR/S och Seko. Varje medarbetare har rätt till lönesamtal. Gemensam information om lönerevisionen finns på KTH:s intranät. Där finns även lönestatistik, styrdokument och information om lönesamtalet.

 • Styrelsen och valberedningen

  Styrelsen väljs varje år på årsmötet, efter förslag från valberedningen. Vill du vara med i styrelsen eller jobba fackligt på något annat sätt, kontakta valberedningen eller maila saco-s@kth.se för att få mer information. Vill du föreslå någon annan till styrelsemedlem? Kontakta valberedningen med din nominering.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-09