Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH E-lärande demo hösten 2023

Inspelning från demo 23 november

Publicerad 2023-11-24

Är du nyfiken på de senaste förändringarna som har skett inom KTH:s digitala utbildningsmiljö det senaste halvåret? I inspelningen från E-lärandes demo för hösten 2023 kan du höra mer om uppdateringar av KTH Transfer to Ladok, Canvas@KTH, stöd på webben, programrum med mera.

Innehållsförteckning för videon

Här är en länklista som fungerar som en innehållsförteckning. Klicka på länken till den del som du vill titta på. När du kommit till KTH Play så klickar du på playknappen så startar videon på rätt ställe. Samtliga länkar leder till KTH Play. Videomaterialet är på svenska, men undertexter finns tillgängliga på engelska.

00:00 Välkommen till E-lärandes demo

00:51 Dagens agenda

01:57 Hantering av frågor och feedback under demon

04:24 Om E-lärande

07:08 KTH Transfer to Ladok

09:10 Nya Canvas@KTH

12:08 Nytt stöd på webben

15:36 E-lärandes workshops

17:33 Programrum i Canvas

19:40 Flödesteam examination

23:16 Nytt systemstöd för kursvärdering och kursanalys

25:45 Avslutning

Vi blickar framåt tillsammans med lärare och personal

Demon presenteras terminsvis av Förvaltningsobjekt E-lärande på KTH , som har ett centralt uppdrag att förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön för KTH, bland annat Canvas. För att vi ska kunna skapa en så bra digital lärandemiljö som möjligt arbetar vi på olika sätt med att få återkoppling från och kommunicera med de som använder den. Denna demo är ett av dessa sätt, öppet för alla lärare och personal på KTH, där vi valt ut ett antal pågående utvecklingsprojekt vi vill presentera och diskutera.

Relaterade länkar

 "Relaterade länkar" leder till webbsidor på intranätet där du kan läsa dig till ungefärlig motsvarande information som presenteras i videorna.

Uppdatering av KTH Transfer to Ladok

Canvas@KTH uppdateras den 17:e november

Exjobbskurser i Canvas

Anonym bedömning

Generativ AI

Nya workshops: Introduktion till generativ AI (90 min) , KTH Digicertus Exam, examination i datorsal (60 min) , Uppgifter i Canvas (60 min) , New Quizzes i Canvas (60 min)

Programrum i Canvas lanseras 14 augusti

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-11-24