Till innehåll på sidan

Stödmaterial för digital utbildning

Här hittar du guidematerial gällande våra rekommendationer för lärare som utformar eller genomför digital utbildning. Här förklaras också hur du ska hantera upphovsrätt för undervisningsmaterial.

Rekommendationer för lärare

På denna sida finns rekommendationer för digital utbildning vid KTH fastställda av grundutbildningsutskottet. Med digital utbildning avses campusutbildning eller distansutbildning som använder digitala verktyg.

Rekommendationer för lärare

Använda andras undervisningsmaterial

När du letar efter bilder och annat material att använda i dina egna presentationer är det viktigt att du har koll på upphovsrätt. Om du inte själv skapar exempelvis egna bilder eller video finns det fritt material på webben att söka fram och som du får använda. Läs mer om öppna lärresurser, upphovsrätt och annat som är bra att veta för dig som är lärare.

Använda andras undervisningsmaterial

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För generell support: it-support@kth.se .

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (svarstid: inom 2 dagar).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-06