Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förbättrad synlighet i programsök på Universityadmissions.se

Följande projekt genomförs under 2024 för att förbättrad masterprogrammens synlighet i programsök på Universitysdmissions.se.

Bakgrund

För merparten av KTH:s masterprogram ansöker studenter via Universityadmissions.se (UA). Majoriteten av våra ansökande når programmet i UA via KTH:s webbplats men det finns också sökande som för första gången stöter på KTH genom att de sökt bland utbildningar på UA. I en enkätundersökning som gruppen för internationell studentrekrytering (ISR) gjorde mot presumtiva studenter i december 2023 (Prospective student survey 2023) visades att 13% av svarande hade stött på KTH för första gången via UA. Efter det gjorde ISR en snabb kartläggning av KTH:s programs synlighet på UA, bland annat genom att exportera all sökhistorik (sökningar gjorde i programsöket på UA senaste 10 åren) från UA:s Google Analytics egendom. ISR har utifrån det kartlagt hur synliga KTH:s program är utifrån de sökningar som görs och ser en klar förbättringspotential. 

Sökets uppbyggnad på University Admissions

Sökfunktionen är central på UA och används av presumtiva studenter för att hitta utbildningsprogram. Det är ett fritextsök vilket innebär att besökaren kan söka med vilka söktermer som helst, men så fort besökaren börjar skriva i sökfältet så föreslår söket termer som innehåller det man skrivit. Börjar man till exempel skriva arch… så föreslås archeology och architecture. Besökaren kan antingen välja förslagen eller söka helt fritt. Besökaren kan söka på universitet eller stad, men merparten av söken är relaterade till ämnesområden. Utifrån den sökterm som besökaren skriver in listas alla program där sökordet finns i ett av följande:

 1. Programnamnet 
 2. Ämnesord
  • Ämnesord kan sättas/justeras i programmet i Ladok av Ladoksupporten . Ämnesorden kan väljas ur en lista av ämnen från SCB (alltså inte valfria). Samtliga ämnesord listas under fliken Tillgängliga ämnesord Ladok. Max 5 ämnesord rekommenderas per program då för många ämnesord kan leda till sämre prestation i sökresultat.
 3. Fritextord
  • Fritextorden kan sättas/justeras i programtillfället av Antagningen (Mats). Fritextorden kan väljas helt fritt men självklart är det inte värt att lägga till sökord som inte nyttjas i söket. Max 5 fritextord rekommenderas per program då för många ämnesord kan leda till sämre prestation i sökresultat.

Syfte

Säkerställa att alla sökningar på UA som bör lista ett av KTH:s program faktiskt listar åtminstone ett KTH-program.

Mål

 • De program som kan plocka upp söktermer som i dagsläget inte resulterar i KTH-program reviderar sina ämnesord och fritextord utifrån förslag från ISR.
 • Alla program erbjuds möjligheten att revidera sina söktermer i samband med uppdateringen av programbeskrivningar.  

Övergripande process

 1. ISR tar fram rekommendationer. 
 2. Rekommendationer från ISR skickas till berörda PA i juni.
 3. Övriga program erbjuds att se över ämnesord och fritextord i samband med uppdatering av programbeskrivningarna i augusti-september. 
 4. ISR sammanställer och återkopplar samlat vad som ska uppdateras i programmet i Ladok till Ladoksupporten/Nanna Hubinette och programtillfället i Ladok till Antagningen/Mats Åberg.

Frågor?

Kontakta mig om du är PA och har några frågor.