Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lång eller kort video?

Längden på en utbildningsvideo får ofta mycket fokus, men det är mer komplicerat än att en kort video alltid är bäst. Här hittar du hjälp med att välja längden på din video och hur du hanterar en längre video med tidsstämplar och kapitelindelning. Du får även tips om hur du kan referera till andra videor utan att förvirra dina studenter och utan att försvåra framtida kursutveckling.

Hur väljer man längd på en video?

Det råder skilda uppfattningar om hur lång en kursvideo ska vara, där olika studier förespråkar olika resultat. Vi rekommenderar att du anpassar videons speltid efter innehållet och hur videon ska användas. Den optimala videolängden kan alltså variera mellan kurser och även inom kurser. Om studenterna är intresserade är videons längd mindre viktig, men videor över 20 minuter kommer studenterna troligen välja att dela upp i flera sessioner.

Tänk på att prioritera videons pedagogiska kvalité och innehåll före dess längd. I stället för att fråga dig hur lång din video ska vara bör du hellre ställa dig frågor som:

  • Har alla delar av videon samma syfte? Ha som mål att videon bara har ett syfte och att alla delar av videon stödjer detta syfte.
  • Har du fått med all nödvändig information?
  • Kan du ta bort en del av videon utan att en student hade märkt att något saknas?

Tips

  • Om du är ovan med att jobba med videor rekommenderas du att börja med att spela in och redigera en kortare video eftersom det är mer lätthanterligt.
  • Innehåll som du tar bort från en video kan passa mycket bättre i en annan. Exempelvis kan en anekdot distrahera i en video som introducerar ett nytt koncept, men samma anekdot är perfekt för en video om verklighetsbaserade exempel.

Dela upp videon med tidsstämplar eller kapitel

Kursböcker är indelade i kapitel för att hjälpa läsaren hitta till relevant material och en kursvideo bör vara indelad på liknande sätt av samma anledning. I en video fungerar kapitelindelningen även som en innehållsförteckning som hjälper studenterna överblicka videon och att navigera i den. Det är speciellt användbart för långa videor, men passar för de flesta videor som är längre än några minuter.

Du kan skapa en kapitelindelning med en lista med tidsstämplar eller lägga in dem i videons förloppsindikator med kapitelfunktionen i videospelaren. KTH Play använder Kalturas mediaspelare, så du kan lägga in kapitel i fliken “Timeline” enligt guiden Hur du hanterar kapitel och stödbilder (engelska, knowledge.kaltura.com) .

Var försiktig vid referenser till andra videor

Om du har flera videor i din kurs har du troligen planerat i vilken ordning studenterna ska titta på dem, så det är frestande att referera till exempelvis “nästa video”. Dina studenter kan dock ha valt en annan ordning än den du tänkt dig och bli förvirrade, även om videorna är inspelade i kursens kronologiska ordning. Speciellt i online-undervisning är det vanligt att studenter navigerar förhållandevis fritt mellan olika videor. Referenser till andra videor kan även försvåra framtida utveckling av kursen då den ursprungliga video-ordningen kan komma att ändras.

Trots problemen med att referera så är det ibland ett måste, dina videor är ju en del av ett kursupplägg och är därför till viss del beroende av varandra. Det finns flera sätt att lösa detta på, exempelvis:

  • Lägg alla referenser som text på sidan där du lägger in videon. Till exempel “video X introducerar koncept som fördjupas i video Y. Video Z visar tillämpningar.”
  • Referera till videorna med namn och bara i början eller slutet, så det är lätt att redigera vid behov.
  • Skapa en längre video och referera bara inom videon. Fungerar bäst om det är enkelt att navigera till de olika delarna av videon.

Relaterad läsning

Videolängd: Hur lång ska en kursvideo vara? (engelska, blink.ucsd.edu)